8

896588

New member
MU SEASON 2.0 - SEASON 2 UNIQUE
SERVER STADIUM
ALPHA TEST 14H - 04/08/2017
OPEN BETA 14H - 08/08/2017
-INFORMATION-

Website: http://ss2viet.mu - ss2viet.mu
Forum: http://forum.ss2viet.mu - forum.ss2viet.mu
Trang quản lý: http://id.ss2viet.mu - id.ss2viet.mu
Cụm máy chủ: STADIUM
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield


Hỗ trợ trực tuyến: 24/24
Phiên Bản Game : Season 2 Unique.
Anti Game: UGK GameShield
Cấu hình máy chủ : x2 CPU Intel® Xeon® E5-2670 . RAM: 64GB ECC DDR3 . Băng thông trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy - Mã hóa máy chủ
╰☆╮Không WebShop, Không Ủy Thác, Không Reset Vượt Mức.
╰☆╮Phiên Bản Season 2 Chỉnh Sữa Toàn Bộ Những Lỗi Tồn Đọng.
╰☆╮Hoàn Toàn Cân Bằng Chủng Tộc Về Damage , Boss...
╰☆╮Song Song Là Cập Nhập Rất Nhiều Event.
MU Season 2 - Nơi Hội Tụ Của Những Gamer Đẳng Cấp.
BQT SS2VIET.MU
 
8

896588

New member
-INFORMATION-

Website: http://ss2viet.mu - ss2viet.mu
Forum: http://forum.ss2viet.mu - forum.ss2viet.mu
Trang quản lý: http://id.ss2viet.mu - id.ss2viet.mu
Cụm máy chủ: STADIUM
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield
 
8

896588

New member
-INFORMATION-

Website: http://ss2viet.mu - ss2viet.mu
Forum: http://forum.ss2viet.mu - forum.ss2viet.mu
Trang quản lý: http://id.ss2viet.mu - id.ss2viet.mu
Cụm máy chủ: STADIUM
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield
 
8

896588

New member
-INFORMATION-

Website: http://ss2viet.mu - ss2viet.mu
Forum: http://forum.ss2viet.mu - forum.ss2viet.mu
Trang quản lý: http://id.ss2viet.mu - id.ss2viet.mu
Cụm máy chủ: STADIUM
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield
 
8

896588

New member
-INFORMATION-

Website: http://ss2viet.mu - ss2viet.mu
Forum: http://forum.ss2viet.mu - forum.ss2viet.mu
Trang quản lý: http://id.ss2viet.mu - id.ss2viet.mu
Cụm máy chủ: STADIUM
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield
 
8

896588

New member
-INFORMATION-

Website: http://ss2viet.mu - ss2viet.mu
Forum: http://forum.ss2viet.mu - forum.ss2viet.mu
Trang quản lý: http://id.ss2viet.mu - id.ss2viet.mu
Cụm máy chủ: STADIUM
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 100x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield
 
8

896588

New member
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppp
 
8

896588

New member
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppp
 
8

896588

New member
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppppppppppppp
 
8

896588

New member
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppp
 
8

896588

New member
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppppp
 
8

896588

New member
MU SEASON 2.0 - SEASON 2 UNIQUE
SERVER STADIUM
ALPHA TEST 14H - 04/08/2017
OPEN BETA 14H - 08/08/2017
 
Top