• Người tạo chủ đề KênhGamez
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 2,858
KênhGamez

KênhGamez

Administrator
Staff member
Administrator
Các cấp đọ theo yêu cầu để bước vào Quảng Trường Quỷ


YÊU CẦU:


- Người chơi phải có được Bức Thư của Quỷ để tham gia vào sự kiện
-
mang vé đến gặp Charron ở Noria (172,103), hoặc Lorencia ( 143,137)Kết hợp Chìa khóa quỷ, Con mắt quỷ, một viên Ngọc Chaos bằng Máy pha trộn để có được Thiệp mời của quỷ. Sự kết hợp này đòi hỏi bạn phải tốn một lượng Zen nhất định.

Nguyên liệu và chi phí​
Tỉ lệ thành công​
1​
(Chìa khóa quỷ+1) + (Con mắt quỷ+ 1) + Ngọc Chaos + 100000 zen​
80%​
2​
(Chìa khóa quỷ+2) + (Con mắt quỷ+2) + Ngọc Chaos + 200000 zen​
80%​
3​
(Chìa khóa quỷ+3) + (Con mắt quỷ+3) + Ngọc Chaos + 400000 zen​
80%
4​
(Chìa khóa quỷ+4) + (Con mắt quỷ+4) + Ngọc Chaos + 700000 zen​
80%​
5​
(Chìa khóa quỷ+5) + (Con mắt quỷ+5) + Ngọc Chaos + 1100000 zen​
80%​
6
7​
(Chìa khóa quỷ+6) + (Con mắt quỷ+6) + Ngọc Chaos + 1600000 zen

(Chìa khóa quỷ+7) + (Con mắt quỷ+7) + Ngọc Chaos + 1100000 zen​

80%
80%​

Phần Thưởng từ Devil

Kinh nghiêm , Zen, Item tùy theo thứ hạng của bạn. .. . . ( tham gia quảng trường quỷ sẽ giúp các bạn reset nhanh hơn so với khi train bên ngoài >> thuận tiện đuổi reset + đua top )


1 số hình ảnh khi tham gia :
Hướng dẫn tham gia các sự kiện khác trong MU Online:

 
Top