• Người tạo chủ đề volamfreeall
  • Ngày bắt đầu
volamfreeall

volamfreeall

New member
Trang Chủ
http://tuyetdinhvolam.net/
Open Sv PK test Vĩnh Viễn
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Hỗ trợ cấp : 190
1 Mon HKMP
Hỗ trợ đồ xanh.
Ngựa phi vân
SKill 1x > 12x
Admin hỗ trợ nhiệt tình.
Và một số item cần thiết để PK..
Thực hiện 3 bước để nhận Gjtfcode hấp dẫn !
➡Bước 1 : Like bài viết
➡Bước 2 : Đăng nhập trang chủ. Nhấn vào nhận gift code
➡Bước 3 : Tag 3 người dưới bài viết này
✴Phần Thưởng GjftCode ✴
➡5Võ Lâm Mật Tịch
➡5 Tẩy Tủy Kinh
➡ Tín vật môn phái
Thông Tin Server:
Tất cả những vật phẩm cần thiết khi tham gia game đều Free (Miễn Phí).
Server giới hạn 4ac/pc Free cấp 190
Hổ trợ skill từ 1x –> 12x max.
Hổ trợ nhận Radom trang bị hoàng kim môn phái
Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame
Tống Kim chuẩn VNG 100% .
Vượt Ải chuẩn VNG 100%
Liên Đấu theo thể thức “Đơn Đấu Tự Do” chuẩn VNG 100% .
Boss Tiểu – Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
 

Bình luận bằng Facebook

Top