• Người tạo chủ đề TruongMyHau
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 141
TruongMyHau

TruongMyHau

New member
TQH5


* Tam Quốc H5 Open S33 Đổng Trác
* Open: 19h, ngày 22/11/2021
- Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game

* Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

* Top Lực Chiến
- Top 1: 10.000.000 KNB
- Top 2: 8.000.000 KNB
- Top 3: 6.000.000 KNB
- Top 4-6: 4.000.000 KNB
- Top 7-9: 2.000.000 KNB
* Tổng kết: 19h, ngày 29/11/2021
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/tam-quoc-h5-open-s33-dong-trac.../
=> Link chơi game TQH5: http://tq.michiogame.com

#tamquoch5 #tqh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 
Top