• Người tạo chủ đề mrlyzin
  • Ngày bắt đầu
M

mrlyzin

New member
TÍNH NĂNG:
★Tặng V6,12888 KNB,1.000.000 bạc!
★Nạp đầu 1:900,sau đó 1:300,Nạp nhiều tặng nhiều KNB!
★Mua thể lực giá không đổi!
★Nạp đầu tặng “Ngũ Hổ Thần Tướng – Triệu Vân”!
Tặng thêm đồ:
100元:Rương Thần Binh *5、Rương Binh Pháp LAM *3、Túi đá cấp 2 *2
200元:Rương Thần Binh *10、Rương Binh Pháp LAM *5、Túi đá cấp 3 *2
500元:Rương Thần Binh *20、Rương Binh Pháp LAM *10、Túi đá cấp 4 *2
1000元:Rương Thần Binh *30、Rương Binh Pháp TÍM *2、Túi đá cấp 5 *2
2000元:Rương Thần Binh 50、Rương Binh Pháp TÍM *5、Túi đá cấp 6 *2
3000元:Rương Thần Binh *80、Rương Binh Pháp TÍM *10、Túi đá cấp 7 *2
5000元:Rương Thần Binh *150、Rương Binh Pháp TÍM *20、Túi đá cấp 8 *2

Link download android: Đây
:Link download ios: Đây
 
Top