A

aghoangha

New member
Tam Giới Chiến


Sự Kiện Đua Top Tam Giới Chiến S5

Bắt Đầu Vào : 18H00 Ngày 23/06/2017Kết Thúc Vào : 12h59 Ngày 26/06/20171/Trang chủ Game
-Webgame: tamgioichien.com
-Fanpage: https://www.facebook.com/TamGioiChienDotCom/


2/Hệ Thống Và Tính Năng Sever
- Hệ thống Tiên Sủng, Tinh Linh, Tọa Kỵ, Nguyên Thần, Chiến Hồn, Thần Đỉnh hấp dẫn và lôi cuốn

- Tính năng Đập Trứng, Trảm Tướng, Tiên Giới, Vườn, Hoạt Động Ingame, Phụ Bản phong phú và đa dạng

3/Hoạt Động Sever
-Hoạt động khác rất hay như Đoạt Bảo, Tu Tâm, Pet Chiến, Phong Thần, Tiên Tư và còn nhiều nữa chờ bạn khám phá
4/Phần Thưởng Đua Top
Top Lực Chiến
Top 1


400.000 KNB + 1 Áo Tam Giới Chiến
Top 2
300.000 KNB + 1 Áo Tam Giới Chiến
Top 3
250.000 KNB + 1 Áo Tam Giới Chiến
Top 4
200.000 KNB + 1 Áo Tam Giới Chiến
Top 5
150.000 KNB +1 Áo Tam Giới Chiến
Top Nạp Thẻ
Top 1
+150% Toàn Bộ Thẻ Đã Nạp + 1 Cặp Áo Tam Giới Chiến
Top 2
+130% Toàn Bộ Thẻ Đã Nạp + 1 Cặp Áo Tam Giới Chiến
Top 3
+120% Toàn Bộ Thẻ Đã Nạp + 1 Cặp Áo Tam Giới Chiến
Top 4
+100% Toàn Bộ Thẻ Đã Nạp
Top 5
+80% Toàn Bộ Thẻ Đã NạpMôn Phái Đa Dạng

Hoạt Động Hấp Dẫn
Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ ;) 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top