volam2acinfo

volam2acinfo

New member
💥Khai Mở Máy Chủ mới: Việt Kiếm
➡ ALpha Test : 10h Ngày 30/5/2023
➡ OPEN chính Thức: 10h thứ 5 ngày 1/6/2023
💥 Thông Tin Máy Chủ 💥
✅ 8ac/1iP
✅ Trùng Sinh 5 cấp 150
✅ Trang bị nguyệt khuyết MaxOpp
✅ Ngựa siêu quang
✅ Ngoại Trang Cấp 1( ấn + Ts)
✅ Phi Phong
✅ THP+TĐP
✅ Tiền Vạn
✅ Túi Máu
✅ Lệnh Bài Tân Thủ
✅ Mặt Nạ
✅ Hỗ Trợ Lương Bang Hội
✅ Free AuTo KY
🎯 Anti chống dump . anti chống ddos .
📢 Đua top Tống Kim 2 ngày 31/5trận 21h test nhận ngay Tiền InGame
♨ Tóp 1 : 500 VND(ingame) k mốc
♨ Tóp 2: 300 VND(ingame)k mốc
♨ Tóp 3 200 VND(ingame)k mốc
♨ Top 4-10 : 100 VND (ingame)
🎯 Phiên bản siêu nhân 100% cày cuốc
🎯 Không thu phí giờ chơi
🌟 Hoạt động bang Hội nhiều phần thưởng Hấp Dẫn
➡ BOSS Kiếm Tiên Lý Bạch
➡ Vượt Aỉ
➡ Phong Lăng Độ
➡ Viêm Đế
➡ Vâ‌n Tiêu
➡ Boss Đại HK
➡ CLĐ
➡ V,v
⚡ Gioi hạn: 1TL- 1TN
🔥 trang chủ: http://ngaotuyetvosong.com/

Fage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075978700957
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top