GameVietVN

GameVietVN

New member
Thiên Địa - Kiếm Thế 2009 Khai mở máy chủ mới
Máy Chủ : TIẾU NGẠO ( Máy chủ thứ 2 của Thiên Địa Kiếm Thế)
Thử nghiệm : 10h00 04/03/2022

Chính Thức Khai Mở 10h00 06/03/2022
Chi tiết Phần thưởng Hoạt Động
Hoạt độngThời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Boss thế giới 55-75-95
Thời gian xuất hiện :
Boss 55 : 9h30 – 15h30 – 19h30 – 22h30
Boss 75 : 9h32 – 15h32 – 19h32 – 22h32
Boss 95 : 15h35 – 22h35
Tỷ lệ rớt ở Boss là Random
Boss 55-75 : Rớt Huyền Tinh 5-6-7 , Túi Nguyên Bảo , Túi Bạc Thường , Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành, Thiệp bạc.
Boss 95 : Rớt Huyền Tinh 6-7-8 , Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ các hệ , Túi Nguyên Bảo , Túi Bạc Thường , Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành, Thiệp bạc .
Đặc biệt :
Phần thưởng cố định khi kết thúc boss
55 : 1000 đồng + 1 Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành .
75 : 2000 đồng + 2 Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành .
96 : 3000 đồng + 3 Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành .
Khiêu Chiến Du LongThời gian: Cả ngày
Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 50 lầnYêu cầu Cấp 50
Có tích luỹ số lần khiêu chiến du long các ngày bỏ lỡ
Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm, Huyền Tinh.
Bao Vạn ĐồngThời gian: Cả ngày
Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
Hoàn thành
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
Bạch Hổ Đường ( Có mua lại hoạt động )Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lầnYêu cầu Cấp 50
Qua 1 tầng( ải ) nhận: 250.000 EXP , 1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 2 điểm Tích Luỹ Nạp Thẻ
Tiêu Dao Cốc ( Có mua lại hoạt động )Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 14 lầnYêu cầu cấp 80
Qua 1 ải nhận: 250.000 EXP ,1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 2 vạn Tích Luỹ Nạp Thẻ

+ Mua lại hoạt động Tiêu Dao Cốc như sau cho nhiều bạn thắc mắc :
Tiêu Dao Cốc tính theo Ải , Server thường cho lượt đi trước . 1 lượt đi như vậy cần trải qua 5 ải.
Ví dụ 1 nhân vật có 14 lượt đi vậy tổng cộng họ có 14*5= 70 ải (chưa tham gia).
Vì bạn chưa tham gia nên chưa biết là vượt thành công hay thất bại bao nhiêu ải.
Do đó để tính lượt thất bại cần lấy tổng lượt của server – đi số ải chưa tham gia sau đó mới mua lại được .
Chiến Trường Tống KimThời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
Mỗi ngày tham gia không giới hạn
Yêu cầu Cấp 50
Phần thưởng Tống Kim được x2 vào trận 21h00 hàng ngày
Lưu ý : Phần thưởng Tống Kim được x2 vào trận 21h00 hàng ngày
+ 1.000-2.000 điểm : 1 HT 5 , 1tr EXP , 500 TL HL , 1 uy danh
+ 2.000-4.000 điểm : 2 HT 5 , 2tr EXP , 1000 TLHL , 2 túi mảnh ghép , 5 Tiền du long , 2 túi mảnh ghép trang bị đồng hành, 5000 đồng thường , 25v Tích luỹ mốc nạp
+ 4.000-6.000 điểm : 1 HT 6 , 4tr EXP , 2000 TLHL , 4 túi mảnh ghép , 10 tiền du long , 1 vạn đồng thường , 4 túi mảnh ghép trang bị đồng hành , 25v tích luỹ mốc nạp
+ 6.000-10.000 điểm : 2 HT 6 , 6tr EXP , 2500 TLHL , 6 túi mảnh ghép , 15 tiền du long , 1,5 vạn đồng thường , 6 túi mảnh ghép trang bị đồng hành , 25v tích luỹ mốc nạp
+ 10.000-19.999 điểm : 1 HT 7 , 8tr EXP , 3000 TLHL , 8 túi mảnh ghép , 20 tiền du long, 2 vạn đồng thường , 8 túi mảnh ghép trang bị đồng hành 25v tích luỹ mốc nạp
, Danh Hiệu : Chiến Quốc Nguyên Soái
+ 20.000 điểm trở lên : 2 HT 7 , 10tr EXP , 4000 TLHL , 10 túi mảnh ghép , 25 tiền du long , 2 vạn 5000 đồng thường, 10 túi mảnh ghép trang bị đồng hành , 25v tích luỹ mốc nạp
, Danh Hiệu : Chiến Quốc Nguyên Soái
Truy Nã Hải TặcThời gian: Cả Ngày
Mỗi ngày tham gia không giới hạn, mỗi tuần săn tối đa 36 conYêu cầu Cấp 50
Thương HộiThời gian: Cả Ngày
Mỗi tuần hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụYêu cầu Cấp 60
Hoàn thành
10 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.Hoàn thành
20 Nhiệm Vụ: 200 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.Hoàn thành
30 Nhiệm Vụ: 300 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.Hoàn thành
40 Nhiệm Vụ: 400 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8 và 0 điểm Uy Danh.
Nhiệm vụ Thương Hội không làm xong tuần này có thể để sang tuần tiếp theo làm, nhưng sẽ không thể nhận nhiệm vụ tuần mới và phần thưởng không có điểm uy danh
Đoán Hoa ĐăngThời gian: Từ 00h00 đến 24h00 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật Hàng Tuần
Mỗi lần đối đáp tối đa 30 câu
Tới gặp NPC Lễ Quan để tham gia hoạt động này
Hoạt động diễn ra vào thứ 2 , thứ 4 , thứ 6 , chủ nhật hàng tuần
Hoạt ĐộngPhần Thưởng
Tần Thuỷ Hoàng
Thời gian : 22h40
Tất cả các ngày trong tuần
6 Huyền Tinh cấp 7
5.000.000 EXP
1 Hoà Thị Ngọc
50 Kim Nguyên Bảo
Thiên Địa Chiến Thần
Boss Thế Giới
Thứ 5 Hàng Tuần
Thời gian : 20h00 > 23h59
10 Huyền Tinh cấp 7
10.000.000 EXP
3 Hoà Thị Ngọc
200 Kim Nguyên Bảo
Tỷ lệ rớt Bao Tay Bạch Ngân
Hoả Kỳ Lân
Thứ 4 Hàng Tuần
Thời Gian: 20h00
10 Huyền Tinh cấp 7
5.000.000 EXP
3 Hoà Thị Ngọc
100 Kim Nguyên Bảo
Thi Đấu Loạn Phái
Thứ 6 Hàng Tuần
Thời gian : 19h30
TOP 1 : 2 Huyền Tinh 8, 250 Tiền Du Long, 50v Đồng Khoá, 100v Đồng Thường, 250v Bạc khoá, Danh Hiệu Thi Đấu Môn Phái

TOP 2 : 1 Huyền Tinh 8, 200 Tiền Du Long, 40v Đồng Khoá, 40v Đồng Thường, 200v Bạc khoá , Danh Hiệu Thi Đấu Môn Phái

TOP 3 > 4 : 2 Huyền Tinh 7, 150 Tiền Du Long, 30v Đồng Khoá, 30v Đồng Thường, 150v Bạc khoá

TOP 4 > 8 : 1 Huyền Tinh 7, 100 Tiền Du Long, 25v Đồng Khoá, 25v Đồng Thường, 120v Bạc khoá

TOP 8 > 16 : 2 Huyền Tinh 6, 50 Tiền Du Long, 20v Đồng Khoá, 20v Đồng Thường, 100v Bạc khoá

TOP 16 trở đi : 1 Huyền Tinh 6, 20 Tiền Du Long, 5v Đồng Khoá , 10v Bạc khoas

Thông tin - các hoạt động có thể nhận " Tích Luỹ Mốc Nạp Thẻ "
- Nhiệm Vụ Hàng Ngày
- Tống Kim
- Bạch Hổ Đường
- Tiêu Dao Cốc
=========================================================
Hỗ trợ tân thủ khi gia nhập
- Cấp 100
- 1 Mã Bài Ô Truy
- 1 Sét Trang Bị cấp 9x ( Loại 4% ) + 8
- 1 Vũ Khí theo môn phái cấp 90 ( Loại 4% ) + 8
- 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù Full chức năng Vĩnh Viễn
- 1 Lệnh Bài Uy Danh + 20 điểm
- 3 Túi 15 ô Hành Trang
- 3 Lệnh bài mở rộng Rương 1 2 3
- Ngọc Trúc Mai Hoa ( 30 Ngày )

#code : 200v bạc khóa , 1 HT8 , 200v bạc khoá , 100v đồng khoá , Ngoại trang đẹp tân thủ .
Trang chủ : https://thiendiakiemthe.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/ktvn20092021/
Group : https://www.facebook.com/groups/1673411516178449

Tống Kim

Săn Hoả Kỳ Lân toàn server
 
Last edited:
Top