• Người tạo chủ đề tlbbfreealltop
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 5,636
tlbbfreealltop

tlbbfreealltop

New member
🥰Thiên Long Bắc Nam - Thể Loại Chuyển Sinh🥰

🔰🔰🔰Khai mở Máy chủ 2🔰🔰🔰
🔰🔰🔰 vào lúc 19h ngày 04 tháng 03 năm 2023🔰🔰🔰

=============================================
🏆🏆🏆Phần Thưởng🏆🏆🏆
Top 1: 2000 Điểm Công Lực + 2.500.000KNB
Top 2: 1500 Điểm Công Lực + 1.500.000 KNB
Top 3: 1000 Công lực đan + 700.000 KNB

Top 4 - 10: 200.000 KNB

=============================================
❤❤❤Đ𝗮̣̆𝗰 𝗕𝗶𝗲̣̂𝘁❤❤❤
📢𝘒𝘺̃ 𝘕𝘢̆𝘯𝘨: 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘰̂̃ (𝘵𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯)
📢𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩ú 𝘤𝘶̛𝘰̛̃𝘪 𝘮𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘱𝘩í 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘣ộ (𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳ợ 𝘷𝘪̃𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂̃𝘯)
📢𝘛𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘬𝘩í 𝘮𝘰̛́𝘪
📢𝘌𝘷𝘦𝘯𝘵: 𝘕𝘰̂̀𝘪 𝘉á𝘯𝘩 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 𝘛𝘦̂́𝘵 đặ𝘤 𝘴ắ𝘤 (Sự kiện theo tháng, liên tục cập nhật)
=============================================
🔰𝙏𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙣 𝙈á𝙮 𝘾𝙝𝙪̉ - 𝙇𝙞𝙚̂𝙣 𝙃ệ 𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧ợ
👉𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪̉: https://bacnam.gametlbb.com
👉𝙏𝙖̉𝙞 𝙂𝙖𝙢𝙚: https://bacnam.gametlbb.com/Public/js/taigame.html
👉𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧𝙤̛̣: https://www.facebook.com/bacnam.tlbb
👉𝘾ộ𝙣𝙜 Đ𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙏𝙇𝘽𝘽: https://www.facebook.com/groups/518771733392229
👉𝗞𝗲̂𝗻𝗵 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 & 𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗖𝗼𝗱𝗲: https://www.tiktok.com/@tlbbprivate
=============================================
🔰𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗦ố 𝗞𝗵𝗶 𝗢𝗽𝗲𝗻
𝘌𝘹𝘱: 𝘹1500 (𝘚𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̉𝘯 𝘨𝘰̂́𝘤)
𝘌𝘹𝘱: 𝘹2200 (𝘚𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̉𝘯 𝘨𝘰̂́𝘤)
𝘋𝘳𝘰𝘱𝘵: 99%
Giới hạn account đăng nhập: 6 acc / 1 PC
Giới hạn account trên bản đồ: 3 acc / PC (Hạn Huyết Lĩnh & Thúc Hà Cổ Trấn)
=============================================
🔰𝗕𝗮̉𝗻 Đồ 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗖ô𝗻𝗴 (𝟵𝟭- 𝟭𝟯𝟬)
👉 Hạn Huyết Lĩnh
👉 Đại Uyển
👉 Cao Xương Mê Cung
👉 Tháp Khắc Lạp Mã Can
=============================================
🔰𝗕𝗮̉𝗻 Đ𝗼̂̀ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉ (𝟯𝟬 - 𝟵𝟬)
👉Tầng Hoàng Địa Cung Tầng 4
=============================================
🔰🔰🔰𝘽𝙖̉𝙣 Đ𝙤̂̀ 𝙎𝙖̆𝙣 𝘽𝙊𝙎𝙎🔰🔰🔰
♻𝘽𝙤̣̂ - 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙈𝙞𝙣𝙝
👉Bản Đồ: Yến Vương Cổ Mộ 1 - 9
👉Số Lượng Boss: 5
👉Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Thần Khí 120
👉Bản Đồ: Trường Bạch Sơn
👉Số Lượng Boss: 1
👉Thời Gian Hồi Sinh: 60 Phút

♻ Bách Bảo Nang
👉Bản Đồ: Hoả Diệm Sơn
👉Số Lượng Boss: 4
👉Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Bách Bảo Rương
👉Bản Đồ: Thánh Hoả Cung
👉Số Lượng Boss: 4
👉Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Ngự Dao Bàn (Võ Hồn)
👉Bản Đồ: Thúc Hà Cổ Trấn
👉Số Lượng Boss: 4
👉Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Công Lực Đan
👉Bản Đồ: Hậu Hoa Viên
👉Số Lượng Boss: 4
👉Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Trùng Lâu
👉Bản Đồ: Kính Hồ - "Hoa My Đảo"
👉Số Lượng Boss: 1
👉Thời Gian Hồi Sinh: 120 Phút

♻ Bàn Cổ
👉Bản Đồ: Thúc Hà Cổ Trấn
👉Số Lượng Boss: 1
👉Thời Gian Hồi Sinh: 20 giờ 30 hằng ngày

=============================================
🔰𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪̉: https://bacnam.gametlbb.com
🔰𝙏𝙖̉𝙞 𝙂𝙖𝙢𝙚: https://bacnam.gametlbb.com/Public/js/taigame.html
🔰𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧𝙤̛̣: https://www.facebook.com/bacnam.tlbb
🔰𝘾ộ𝙣𝙜 Đ𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙏𝙇𝘽𝘽: https://www.facebook.com/groups/518771733392229
🔰𝗞𝗲̂𝗻𝗵 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 & 𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗖𝗼𝗱𝗲: https://www.tiktok.com/@tlbbprivate
#TLBBBacNam #TLBBPrivate #TLBBLau #TLBBChuyenSinh #KimDung #TLBB #TLBBpc
=============================================
❤❤❤ 𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙨𝙤̂́ 𝙝𝙞̀𝙣𝙝 𝙖̉𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙖𝙢𝙚 ❤❤❤
=============================================
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top