P

protlbb

New member
𝐋𝐚̣𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝟭9𝗵𝟬𝟬 21/1/2023
𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗕𝗲𝘁𝗮 𝟭9𝗵𝟬𝟬 24/1/2023
————————————————————
Phiên bản TLBB FPT 1 thời tung hoành trên khắp các diễn đàn game online đã trở lại.
9 Môn Phái Cơ Bản
Giới Hạn 2 account/ 1Pc
Nhiệm Vụ Chính Tuyến Kinh Nghiệm x3
Kinh Nghiệm x1
Max Ngọc 4(Ngọc 5 chỉ có tại Event giới hạn)
Dùng Đồ Ngự Tứ,Full môn phái
Chế Đồ Từ Trồng Trọt, Khai Khoáng
Bảo Tàng Đồ Săn Bí Kiếp Trân Thú
Chỉnh sửa và cân bằng môn phái(Cụ thể sẽ đăng ở các bài về đồ Full môn phái)
Nâng Cấp Hệ Thông Nhiệm Vụ Môn Phái(Cụ thể sẽ đăng ở bài về Điểm Môn Phái)
Nâng cấp hệ thông bang phái(Tăng tính tập thể, chung tay xây dựng)
Đặc biệt Trung Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù(Dùng gọp ngọc 3 lên 4) chỉ có tại Thiên Long Hậu Truyện
————————————————————
𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉
𝗤𝘂𝗮̀ 𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴:
10 vàng khóa
2 Thiên Linh Đan cố định
1 viên hồng bảo thạch cấp 2 cố định.
1 Tân Thủ Lệnh Bài cấp 3 cố định. ( đổi đồ full ở Tô Châu).
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐮𝐧𝐠: Nhắn tin Về Fanpage Để Nhận GiftCode Tân Thủ
————————————————————
𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐑𝐚 𝐌𝐚̆́𝐭 _ 𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐁𝐚̣𝐧 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐕𝐮𝐢
𝗤𝘂𝗮̀ 𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴:
20 vàng khóa
3 Thiên Linh Đan cố định
1 Kim đan hồ lô cố định
1 Ngọc dịch tịnh bình cố định
1 phiếu đổi bảo thạch cấp 3 cố định.
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐮𝐧𝐠: Like Share bài viết này và cmt tag tên 3 người bạn Sau Đó Chụp Màng Hình Gữi Về Fanpage Để Nhận GiftCode Loan Tin
————————————————————
𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝐁𝐚́𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭
𝗤𝘂𝗮̀ 𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴:
Lì xì – Lộc( Chi Tiết sẽ đăng ở bài viết về Event Lì Xì Ngày Tết)
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐮𝐧𝐠: Tham Gia Alpha Test Đăng Hình Báo Danh Kèm Caption "Cùng Chiến Nào" Vào Hội Quán Thiên Long Hậu Truyện(https://www.facebook.com/groups/hoiquanhautruyen/) Sau Đó Màng Chụp Hình Gữi Về Fanpage Để Nhận GiftCode Báo Danh
___________________________________
𝐋𝐨𝐚̣𝐭 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗠𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗠𝗮́𝘆 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐋𝐚̣𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦
Loan Tin Ra Mắt- Mời Bạn Thêm Vui
Sinh Sản Hỏa Thông Thử và Huyền Dực Thú AlphaTest
Báo Danh AlphaTest
Đua Top 69
Đua Top Ngọc 3
Đua Top Bang Hội
Đua Top Môn Phái
Bá Chủ Cổ Mộ
Trạng Nguyên Tỉ Võ
Tung Sơn Phong Thiên Đài
Vui lòng truy cập Fanpage ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện đáng tiếc nào nhé
___________________________________
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤:https://www.tiktok.com/@thienlonghautruyen
𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: https://www.facebook.com/thienlongbatbo.hautruyen/
𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐐𝐮𝐚́𝐧: https://www.facebook.com/groups/hoiquanhautruyen/
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://hautruyentlbb.com/
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top