A

adstlbbprivate

New member
🅻🅾🅰 🅻🅾🅰 🅻🅾🅰
📣𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 ALPHA 𝐓𝐄𝐒𝐓: 19:00 - 09/08/2023
📣𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀: 19:00 - 12/08/2023
- Lời đầu tiên Tiểu Đệ mạng phép xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý bằng hữu từ mọi miền đất nước!
- Với tiêu chí "GÓP GIÓ THÀNH BÃO"
- Tiểu Đệ rất mong được sự ủng hộ từ quý bằng hữu gần xa trong thời gian sắp tới, cùng nhau chung tay LOAN TIN này khắp nơi để người người nhà nhà biết đến thời gian ra mắt chính thức quý bằng hữu nhé!
🌺🌺🌺 LOAN TIN OPEN BETA - NHẬN QUÀ THẢ GA 🌺🌺🌺
⭐𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂:
- B1: Like bài viết này và share về trang cá nhân của mình với chế độ công khai, kèm theo hashtag: #tlbbkyniem
- B2: Bình luận vào bài viết nội dung: "Tham gia cùng mình nhé" và tag ít nhất 3 người bạn cùng tham gia.
- B3: Khi thực hiện đủ 2 bước trên, bằng hữu vui lòng nhắn tin fanpage Thiên Long Bát Bộ PC - Kỷ Niệm để nhận code quà tặng.
⭐𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:
- Thú cưỡi Tê Ngưu (7 ngày)
- Thời trang Nữ Chân Thị Phục (7 ngày)
- 01 Phiếu đổi bảo thạch cấp 3 (khóa)
- 01 Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù (khóa)
- 01 Trứng trân thú Hương Điềm Hỏa Kê cấp 5
⭐Thiên Long Bát Bộ PC - Kỷ Niệm SIÊU PHẨM TÁI HIỆN
- 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐄𝐱𝐩 𝐱𝟏, drop x1 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐠𝐚 𝐏𝐊 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̃𝐢
- Thập Đ𝐚̣𝐢 𝐌𝐨̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐅𝐏𝐓
- 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐕ụ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝟗𝟗% 𝐆𝐨̛̣𝐢 𝐍𝐡𝐨̛́ 𝐅𝐏𝐓
- 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂𝐧, 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐋𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐚̀𝐨 𝐕𝐚̣̂𝐧
- 𝐂𝐚́𝐜 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 Đ𝐨̂̀ 𝐅𝐮𝐥𝐥, 𝐍𝐠𝐮̛̣ 𝐓𝐮̛́, 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐒𝐞̃ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐚́𝐢 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧
- Chế đồ bằng nghề trồng trọt, khai khoáng
- 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̉𝐨, 𝐏𝐊 "𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐢 𝐓𝐚̣𝐢 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠"
- 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟒
- 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝟐𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 / 𝐏𝐂
- 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̣𝐜 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐓𝐡𝐮̉ " 𝐂𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣̂𝐩 "
- Đ𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̣𝐜 𝟐𝟎/𝟐𝟒
💥 Trang Chủ: https://tlbbkyniem.com/index
💥 Fanpage: https://www.facebook.com/tlbbkyniemcom
💥 Group: https://www.facebook.com/groups/tlbbkyniemcom
#ThienLongKyNiem #ThienLongBatBo #TLBB #ThienLongBatBoGroup #gameonline #gamepc #gamekiemhiepnhapvai #gametructuyen #gamepk
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top