T

tlbbfreealltop

New member
Thiên long Bát Bộ - Server 0
Alphatest 19 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022
Open 19 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2022

================================================

===================================================
Sự Kiện Alphatest
⚔Tỷ Thí Lôi Đài (20 giờ ngày 25 tháng 11)
🔪Kích Sát GM (19 giờ - 20 giờ Ngày 25 tháng 11)
🐛Vạch Lá Tìm Sâu (Trong thời gian Alphatest)
===================================================
Sự Kiện Open
🏆Đua TOP Chuyển Sinh Mốc 50 Lần
🎁Rương Mừng Open (19 giờ 30 ngày 26 tháng 11)

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top