H

hotrogamer030420

New member
Thiên long Bát Bộ - Server 0
Alphatest 19 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022
Open 19 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2022

================================================
🏠 Trang Chủ:
hoiuc.gametlbb.com
🙋‍♂️Group: facebook.com/groups/518771733392229
📌FanPage: https://www.facebook.com/tlbbhoiuc.hotro

===================================================
Sự Kiện Alphatest
⚔Tỷ Thí Lôi Đài (20 giờ ngày 25 tháng 11)
🔪Kích Sát GM (19 giờ - 20 giờ Ngày 25 tháng 11)
🐛Vạch Lá Tìm Sâu (Trong thời gian Alphatest)

===================================================
Sự Kiện Open
🏆Đua TOP Chuyển Sinh Mốc 50 Lần
🎁Rương Mừng Open (19 giờ 30 ngày 26 tháng 11)


 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top