H

heroque

New member
☑ Thiên Long Đại Hán phiên bản 2.9 khai mở server Đại Hán 2 chơi Tết 2020.

☑ TEST : 13h Thứ 4 ngày 08/01

☑ OPEN : 13h Thứ 7 ngày 11/01

☑ Exp x10 - Drop x5

☑ Chạy Thương Nhân - săn vàng

☑ Săn Nguyên liệu đổi Trùng Lâu

☑ Săn Full Môn Phái

☑ Săn Tàn Khuyết chế Thần Khí

☎ Trang chủ : thienlong-daihan.com
☎ Hoặc : tldaihan.com

☎ Fanpage : facebook.com/thienlongdaihan/

☎ Group : https://www.facebook.com/groups/405235456707396

☎ DROP VÀ EVENT : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UxZM0funQaUqMbmGi3NsSz-81yMxULWbvVWVA6-WzEI/edit#gid=0


 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top