• Người tạo chủ đề thienlongmingre
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 666
T

thienlongmingre

New member
Thiên Long MingRen chính thức Alpha Test vào 10h sáng ngày 22/4/2017
Open Beta: 27/4/2017
- Trang chủ: http://www.tlmingren.com

- Đăng Ký: http://www.tlmingren.com/register.html

- Download: http://www.tlmingren.com/download.html

- Fanpage: http://fb.me/TLMingRen
phần thưởng đua top level test : ( dành cho những ai lên level 119 sẽ chốt danh sách từng người)
top 1 : 200k ĐT
top 2-3: 100k ĐT
top 4-10: 50k ĐT
lưu ý: phần thưởng sẽ được trao vào ngày open server
Tỉ lệ Drop của Server
* Thủy Lao ( Dành cho 8x trở lên) --> Phiếu Điểm Tặng 1k , Phiếu 50 vàng.
------------------------------------------
* Q123 Tô Châu --> Ngọc 5, Phiếu Điểm Tặng 5k , Tân Mãng Thần Phù 7 , Phiếu 30 Vàng , Thiệp Trao Đổi.
------------------------------------------
* Ác Tặc --> Ngọc 5, Phiếu Điểm Tặng 1k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Phiếu 30 Vàng , Cao Cấp Hợp Thành Phù , Chưởng Cự Yếu Quyết.
------------------------------------------
* Ác Bá --> Phiếu Điểm Tặng 5k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Phiếu 30 Vàng , Cao Cấp Hợp Thành Phù.
------------------------------------------
* Boss Thương Sơn, Huyền Vũ Đảo, Võ Di, Thảo Nguyên , Xí Nga Vương --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 1k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Cao Cấp Hợp Thành Phù , Phiếu 30 vàng.
------------------------------------------
* Boss Long Quy , Côn Lôn Sơn , Côn Lôn Phúc Địa --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 5k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Cao Cấp Hợp Thành Phù , Phiếu 50 vàng ,Khóa Vạn Năng.
------------------------------------------
* PMP 75 --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 1k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Vong Vô Thạch , Huyền Thiên Hàn Ngọc Phiếu 30 vàng.
------------------------------------------
* PMP 95 --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 5k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Vong Vô Thạch , Huyền Thiên Hàn Ngọc , Phiếu 50 vàng , Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7.
------------------------------------------
* Binh Thánh Kỳ Trận ( Dễ ) --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 1k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Phiếu 30 vàng , Chinh Nam Tiên Phong Ấn.
------------------------------------------
* Binh Thánh Kỳ Trận ( Khó ) --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 5k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Phiếu 50 vàng , Chinh Nam Tiên Phong Ấn , Chú Văn Huyết Ngọc.
------------------------------------------
* Sát Tinh --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 1k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Phiếu 30 vàng , Hồn Băng Châu , Võ hồn.
------------------------------------------
* Tứ Tuyệt Trang --> Ngọc 5 , Phiếu Điểm Tặng 5k , Vải Bông 7 , Bí Ngân 7 , Phiếu 50 vàng , Chú Văn Tinh Ngọc.
------------------------------------------
* BOSS Tần Hoàng Địa Cung 3 - Tần Hoàng Chi Phách --> Ngọc 5, Phiếu 1000 Vàng, Phiếu 50K Điểm Tặng, Liên Nhung Thần Tiết Cấp 7, Chú Văn Long Ngọc.
------------------------------------------
*Khủng Long Con ( 19h Dạ Tây Hồ) --> Phiếu 500 Vàng , Phiếu Điểm Tặng 10k , Thần Binh Phù , Thần Binh Tiến Hóa Phù , Tịnh Vân Thủy , Khóa Vạn Năng.
------------------------------------------
* Khủng Long Mẹ ( 19h Dạ Tây Hồ ) --> Phiếu 1000 Vàng , Phiếu Điểm Tặng 100k , Thú Cưỡi Môn Phái cấp 2 , Thời Trang Môn Phái Cấp 2 , Môn Phái Chuyển Hoán Lệnh , Liên Nhung Thần Tiết Cấp 7 , Chú Văn Long Ngọc , Khóa Vạn Năng.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top