T

tlbbMoiRa2023

New member
Thiên Long Tieu Ngao - Đua Top Đợt 2 May Chu S2- Free 500k Vpoint Set Đua Top Đợt 2 Bắt Đầu 16/05/2023 18h00
Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 Tieu Ngao
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐋𝐁𝐁 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 Tieu Ngao. Đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐠𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧
Server Gioi Han 5 Acc 1 PC
Hỗ trợ Mien Phi CSTC Duoc Ban Tai Shop
Hỗ trợ tân thủ 500k Point Khi Vao Mon Phai
- Trang chủ : http://tlbbtieungao.top/
Tai Game https://drive.google.com/u/0/uc...
FB https://www.facebook.com/tlbbtieungao/
------------------------------------------
Đôi chút về sever :
-Hỗ trợ Mien Phi CSTC Duoc Ban Tai Shop
-Hỗ trợ tân thủ 500k Point Khi Vao Mon Phai
-Miễn Phí Ngọc 9…. set trang bị mới
-Map trian đa dạng phong phú
-Hệ thống PET BOSS cực VIP
-99% Vật phẩm, full trong Server đều có thể săn
-Event diễn ra liên tục 1 tuần 1 lần
-Cập nhật nhiều phụ bản mới
Thời gian đua top Dot 2 Bat Dau 16/05 đến 19/05 18h00 sẽ chốt top trao quà
- Top 1 : 2m500k Point+ Pet BOSS TC 150k + Than Khi Sieu Cap + 5
- Top 2 : 2m Point + Pet BOSS TC 120k + Than Khi Sieu Cap + 5
- Top 3 : 1m5 Point + Pet BOSS TC 100k + Than Khi Sieu Cap + 5
- Top 4 -10 : 1m Point
------------------------------------------
Đua Top Tài Phú
- Thời gian đua top Dot 2 ngày kể từ ngày Nay bắt đầu đến 20/05 19h00 sẽ chốt top trao quà
TOP 1 : 3m Point+ Pet BOSS TC 200k + Than Khi Sieu Cap + 5
TOP 2 : 2m Point + Pet BOSS TC 150k + Than Khi Sieu Cap + 5
TOP 3 : 1m500k Point + Pet BOSS TC 120k + Than Khi Sieu Cap + 5
TOP 4 - 10 1m Point
-------------------------------------------------
Server đặc biệt sử dụng VPOINT để năng các tiềm năng gia tăng sức mạnh trong game
Khuyến mãi 200% vĩnh viễn Momo ATM Banking
Khuyến mãi 100% vĩnh viễn Card The Cao
Cảm Ơn Các Bạn Đã Quan Tâm Ủng Hộ Chúc Các Bạn Chơi Game Vui V
 
Last edited:
Top