tlfree

tlfree

New member
🔥🔥𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐲ệ𝐭 𝐓𝐡ế - 𝐂ầ𝐲 𝐂𝐮ố𝐜 - 𝐌𝐢ễ𝐧 𝐏𝐡í 𝐓ấ𝐭 𝐂ả🔥🔥
❌𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐍Ạ𝐏 𝐂Ũ𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐏 - 𝐋À𝐌 𝐀𝐂𝐂 𝟏𝟎𝐏 𝐏𝐊 𝐋𝐔Ô𝐍 - 𝐅𝐑𝐄𝐄
⭕Fanpage : https://www.facebook.com/tltuyethefree/?ref=pages_you_manage
❌𝐓𝐡ờ𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐏𝐄𝐍 (𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐬𝐭): 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐓𝐡ứ 𝟕 𝐍𝐠à𝐲 𝟏𝟗/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐.
❌𝐓𝐡ờ𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐏𝐄𝐍 (𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐬𝐭): 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐓𝐡ứ 𝟕 𝐍𝐠à𝐲 𝟏𝟗/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐.
✅Đặ𝐜 𝐁𝐢ệ𝐭 : 𝟐𝐀𝐂𝐂/𝟏𝐏𝐂 ( 𝐂𝐡ố𝐧𝐠 𝐂𝐋𝐎𝐍𝐄 , 𝐂𝐇Ủ 𝐘Ế𝐔 𝟐 𝐀𝐂𝐂𝐂 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐄 𝐆𝐃 𝐏𝐄𝐓 𝐕À 𝐂À𝐘 𝐂𝐔Ố𝐂 )
✅CHỐNG DOSS, DISS , BUG 100%
🕹Free Không Cần Nạp Thẻ Vẫn Vip
⚔Hệ Thống PET ĐẸP FREE CHO AE SS
⚔Hệ Thống Chức Năng : DROP CAO
👉Thần Khí 112 VIP FULL ( Săn TBP 3 )
👉FREE Đồ Chế 9x MAX
👉FREE Ngọc 6 ( Săn CCHTP AT , AB , BOSS , PB )
👉FREE Long Văn MAX
👉FREE Võ Hồn MAX
👉FREE Bá Vương Lệnh
👉Chân Nguyên ( DROP Cao tại PB TTT , TTS )
👉Thần Đỉnh ( BOSS Dã Ngoại , PB ST , HHV )
👉Điêu Văn ( Ra Mắt Sau )
👉Tinh Thông ( Ra Mắt Sau )
👉CH99 ( Ra Mắt Sau )
👉Kinh Mạch ( Ra Mắt Sau )
--------------------------------------------------
NPC Đổi CLĐ
NPC Đổi Trùng
NPC Đổi ÁO + KỴ TT
❌𝐂á𝐜𝐡 𝐍𝐡ậ𝐧 𝐆𝐢𝐟𝐭𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐠𝐩𝐚𝐠𝐞
❌𝐁ướ𝐜 𝟏: 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐠𝐩𝐚𝐠𝐞, 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐛à𝐢 𝐯𝐢ế𝐭, 𝐓𝐚𝐠 𝐭ê𝐧 í𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 5 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐛ạ𝐧 ️𝐦ờ𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐯à 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ 𝐛à𝐢 𝐯𝐢ế𝐭 𝐧à𝐲 𝐝ướ𝐢 𝐜𝐡ế độ 𝐜ô𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢. 𝐍ế𝐮 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ đượ𝐜 𝐭𝐚𝐠 í𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 𝟓 𝐛ạ𝐧!!!
❌𝐁ướ𝐜 𝟐: 𝐆ử𝐢 ả𝐧𝐡 đã 𝐭𝐚𝐠 𝐭ê𝐧 𝐯ề 𝐟𝐚𝐧𝐠𝐩𝐚𝐠𝐞 để 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯ò𝐧𝐠 𝟑𝟎 𝐩𝐡ú𝐭.
🔥Quà code like chia sẻ : BPTC , Bá Vương Lệnh , Võ Hồn.
CODE FAN CỨNG VIP : Trùng Lâu Ngoa ( chỉ dành cho những anh em chăm chỉ tương tác với page .
------------------------
❌Free Không Cần Nạp Thẻ Vẫn Vip
⚔Trang Chủ : http://tltuyetthe.info/index
⚔Trang Đăng Kí : http://tltuyetthe.info/register
⚔Trang Tải Game : http://tltuyetthe.info/download
⚔Group :https://www.facebook.com/groups/934602940758510
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top