B

banhbanh2001

New member
𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐇ạ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐇ù𝐧𝐠-𝐏𝐇𝐈Ê𝐍 𝐁Ả𝐍 𝐇𝐊𝐏𝐌 𝐒𝐈Ê𝐔 𝐍𝐇Â𝐍
𝕆𝕡𝕖𝕟 𝔸𝕝𝕡𝕙𝕒𝕋𝕖𝕤𝕥 : 6H Ngày 3/12/2020
𝕆ℙ𝔼ℕ 𝔹𝔼𝕋𝔸 : 19H Ngày 5/12/2020
BQT xin giới thiệu tới các Anh hùng, Quý đại hiệp khắp mọi miền tổ quốc một 𝐒𝐢ê𝐮 𝐏𝐡ẩ𝐦 𝐕õ 𝐋â𝐦 𝐇𝐊𝐌𝐏 𝐒𝐢ê𝐮 𝐍𝐡â𝐧 của làng jx lậu.
Trang Chủ Tải Game : Thienhatranhhung . Com
FANPAGE : https://www.facebook.com/VltkThienHaTranhHung
+ Giới thiệu tổng quan về máy chủ 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐇ạ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐇ù𝐧𝐠
𝔾𝕀Ớ𝕀 ℍẠℕ : 4 Acc / 1 PC
ℍệ 𝕋𝕙ố𝕟𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕟𝕘 𝔹ị
PHIÊN BẢN HKMP SIÊU NHÂN + Đằ𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒏𝒈 + 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒔ươ𝒏𝒈 + 𝑵𝒈𝒖𝒚ệ𝒕 𝒌𝒉𝒖𝒚ế𝒕 + 𝑫𝒊ệ𝒖 𝑫ươ𝒏𝒈
:𝐍Â𝐍𝐆 𝐂Ấ𝐏 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐁Ị 𝐇𝐈Ế𝐌 𝐅𝐑𝐄𝐄
-> 𝐂ố 𝐒ơ𝐧 𝐕𝐈𝐏
-> 𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡 Đệ Đồ𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐕𝐈𝐏
-> 𝐕ũ 𝐥𝐢ệ𝐭 VIP
𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀: 𝐇ỗ 𝐓𝐫ợ 𝐓â𝐧 𝐓𝐡ủ 𝐤𝐡ủ𝐧𝐠 - 𝐌𝐢ễ𝐧 𝐏𝐡í 𝟏𝟎𝟎%
𝐇ỗ 𝐓𝐫ợ 𝐓â𝐧 𝐓𝐡ủ 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝟏𝟎𝟎%:
𝐓𝐡ă𝐧𝐠 𝐜ấ𝐩 𝟏𝟓𝟎
𝟏 Bảo Rương Đằng Long
𝟏 ngựa siêu quang
𝐓𝐡ầ𝐧 𝐡à𝐧𝐡 𝐩𝐡ù.
𝐕ò𝐧𝐠 𝐬á𝐧𝐠 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐦á𝐮.
𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐊ỹ 𝐧ă𝐧𝐠 𝟗𝐱,𝟏𝟐𝐱. 𝟏𝟓𝐱
𝟏 𝐋ệ𝐧𝐡 𝐛à𝐢 𝐭â𝐧 𝐭𝐡ủ
𝟏 𝐓ú𝐢 𝐦á𝐮 𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ Đế𝐧 𝐆𝐢à
𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐈𝐭𝐞𝐦 𝐇𝐨ạ𝐭 độ𝐧𝐠 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐌ỗ𝐢 𝐍𝐠ày
-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶
ℂℍ𝕀𝔸 𝕊Ẻ 𝕃𝕀Ềℕ 𝕋𝔸𝕐 ℕℍẬℕ ℕ𝔾𝔸𝕐 ℂ𝕆𝔻𝔼 𝕂ℍỦℕ𝔾
L͇.͇I͇.͇K͇.͇E͇ ͇ BÀI VIẾT NÀY
͇S͇.͇H͇.͇A͇.͇R͇.͇E͇ ͇ Bài viết này về trang cá nhân
͇T͇.͇A͇.͇G͇ ͇ 3 người bạn cùng chơi
Hệ Thống CODE GAME
+ 10 võ lâm mật tịch
+ 10 Tẩy tủy kinh
+ 2 bắc đẩu trùng Sinh thuật
+ 1 Túi hành trang 7 NgàY
+ 1 BỘ ẤN TRANG SỨC FF 6
+ Vòng Sáng Triệu Mãnh 7Ngày
+ Vòng Sáng Uẩn Linh 7Ngày
-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-
ℂá𝕔 ℍ𝕠ạ𝕥 Độ𝕟𝕘 ℍ𝕆𝕋
ℕ𝕙ặ𝕥 ℍạ𝕥 ℍ𝕠à𝕟𝕘 𝕂𝕚𝕞 𝔹𝕒𝕟𝕘 ℍộ𝕚
ℕ𝕙ặ𝕥 ℍạ𝕥 ℍ𝕦𝕪 ℍ𝕠à𝕟𝕘
ℍ𝕠𝕒 𝕊ơ𝕟 𝕃𝕠ạ𝕟 ℂ𝕙𝕚ế𝕟
𝔹𝕠𝕤𝕤 Đô𝕟𝕘 ℙ𝕙ươ𝕟𝕘 𝔹ấ𝕥 𝔹ạ𝕚
𝔹𝕠𝕤𝕤 ℍ𝕂𝕄ℙ
𝕍𝕚ê𝕞 Đế
𝕍ượ𝕥 Ả𝕚
𝕋ố𝕟𝕘 𝕂𝕚𝕞
ℙ𝕙𝕠𝕟𝕘 𝕃ă𝕟𝕘 Độ
ℂô𝕟𝕘 𝕋𝕙à𝕟𝕙 ℂ𝕙𝕚ế𝕟
𝕋𝕚ê𝕦 𝔹𝕒𝕟𝕘 ℂ𝕙𝕚ế𝕟
𝕋ố𝕟𝕘 𝕂𝕚𝕞 𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕋ử
𝔹ầ𝕦 ℂ𝕦𝕒
Đ𝕦𝕒 ℕ𝕘ự𝕒
Đặ𝕔 𝔹𝕚ệ𝕥 𝕞á𝕪 𝕔𝕙ủ 𝕊Ẽ 𝕋ổ ℂℍứ𝕔 𝔾𝕚ả𝕚 Đá𝕟𝕙 𝕍𝕃𝕄ℂ
𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕙ạ đệ 𝕟𝕙ấ𝕥 𝕓𝕒𝕟𝕘 ℍộ𝕚
ℍệ 𝕋𝕙ố𝕟𝕘 𝕥𝕣ù𝕟𝕘 𝕊𝕚𝕟𝕙 𝟙𝟘
ℍệ 𝕋𝕙ố𝕟𝕘 ℂá ℂượ𝕔 𝔹𝕒𝕟𝕙 𝔹ó𝕟𝕘 .. 𝔸𝔻𝕄𝕀ℕ 𝕋ổ 𝕔𝕙ứ𝕔
𝕍à 𝕧ô 𝕧à𝕟𝕘 𝕔á 𝔼𝕧𝕖𝕟𝕥 Đượ𝕔 𝕂𝕙ở𝕚 𝕥ạ𝕠 ℂ𝕙𝕠 𝔸𝔼 𝕋𝕙ỏ𝕒 𝕤ứ𝕔 𝕘𝕚ả𝕚 𝕥𝕣í
ℂà𝕪 𝕏𝕦 𝕄𝕚ễ𝕟 𝕡𝕙í
𝕄ú𝕒 𝕓á𝕟 𝕄𝕚ễ𝕟 𝕡𝕙í 𝕥𝕣𝕒𝕟𝕘 𝕓ị 𝔾𝕚á 𝕥𝕣ị
#volamtruyenkysieunhan #volamsieunhanmoiopen #volamopenthang12 #sieunhan #thienhatranhhung #volamtruyenkyhay #volamsieunhanfree #vltkphienbansieunhan


 
Last edited:
Top