• Người tạo chủ đề tccuong91
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 830
T

tccuong91

New member
KHAI MỞ S4 - 14H05 NGÀY 6/5/2017
Hi AE, ANZ xin ra mắt S4 với các sự kiện đi kèm như sau:
Đua top cấp độ:
Thời gian: đến hết 23h59 12/5/2017
Phẩn thưởng:
Top 1:300k Web + 500 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 5 tỷ bạc
Top 2: 200k Web + 300 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 3 tỷ bạc
Top 3: 200k Web + 200 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 2 tỷ bạc
Top 4 - 10: 100k Web + 100 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 1 tỷ bạc
Đua top Lực chiến:
Thời gian: đến hết 23h59 12/5/2017
Phẩn thưởng:
Top 1:300k Web + 2000 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 15 tỷ bac
Top 2: 200k web + 1000 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 10 tỷ bạc
Top 3: 200k web + 500 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 5 tỷ bạc
Top 4 - 10: 100k Web + 100 mảnh Viêm Ma Chi Tâm + 1 tỷ bạc
http://gameranz.com/
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top