• Người tạo chủ đề Applez
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 4,032
A

Applez

New member

Game free cực nhiều nha anh em, dành cho anh em cày cuốc k nạp thẻ
Link game : http://goo.gl/3n9cvC
Link cho khách : goo.gl/3n9cvC
Khuyến cáo vào game = facebook sẽ đc KNB , vào game = nick đăng ký sẽ k có knb
 
A

Applez

New member
Game free cực nhiều nha anh em, dành cho anh em cày cuốc k nạp thẻ
Link game : http://goo.gl/3n9cvC
Link cho khách : goo.gl/3n9cvC
Khuyến cáo vào game = facebook sẽ đc KNB , vào game = nick đăng ký sẽ k có knb
 
A

Applez

New member
Game free cực nhiều nha anh em, dành cho anh em cày cuốc k nạp thẻ
Link game : http://goo.gl/3n9cvC
Link cho khách : goo.gl/3n9cvC
Khuyến cáo vào game = facebook sẽ đc KNB , vào game = nick đăng ký sẽ k có knb
 
A

Applez

New member
Game free cực nhiều nha anh em, dành cho anh em cày cuốc k nạp thẻ
Link game : http://goo.gl/3n9cvC
Link cho khách : goo.gl/3n9cvC
Khuyến cáo vào game = facebook sẽ đc KNB , vào game = nick đăng ký sẽ k có knb
 
A

Applez

New member
Game free cực nhiều nha anh em, dành cho anh em cày cuốc k nạp thẻ
Link game : http://goo.gl/3n9cvC
Link cho khách : goo.gl/3n9cvC
Khuyến cáo vào game = facebook sẽ đc KNB , vào game = nick đăng ký sẽ k có knb
 
A

Applez

New member
Yêu cầu anh em vào game bằng Facebook để chơi, vào bằng FB sẽ nhận đc KNB. Sv chưa fix lỗi chưa thêm KNB cho tkhoản đăng ký khi vào game
Link game http://goo.gl/ybN4Qz
Link goo.gl/ybN4Qz
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top