T

TLBBMOIRA2022

New member
📢TL Tieu Ngao ( CS 3.0 - Khai Mở Dua Top Dot Tiep Theo Máy Chủ S1 Hoa Long -
📢TL Tieu Ngao ( CS 3.0 - Khai Mở Dua Top Dot Tiep Theo Máy Chủ S1 Hoa Long -
————————————————————
📢Miễn Phí Chuyển Sinh Tại Chỗ - Free
📢Chạy Hướng Chuyển Sinh Nang Cap VPOINT - Phiên Bản Nhẹ - Dễ Chơi - 📢Dễ PK Tẹt Ga !
————————————————————
📢Thoi Gian Dua Top Dot Tiep Theo Máy Chủ S1 Hoa Long - S1 Hoa Long : Vao Luc) 18h/03/09/2023
📢Thoi Gian Dua Top Dot Tiep Theo Máy Chủ S1 Hoa Long - S1 Hoa Long : Vao Luc) 18h/03/09/2023
————————————————————
🍀Trang Chủ : https://tlbbtieungao.top/ ..
🍀Tải Game : https://drive.google.com/u/1/uc?id=1N4B2Hub-uIB2aPZbFuYU3RhRUeV4fxq4&export=download
🍀Fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093294812708 ..
🍀Box Zalo : https://zalo.me/g/lvuspb684
————————————————————
📢Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point
📢Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point
📢=> Vào Game Level 130 (Gia Nhập Phái All Tâm Pháp 150)
📢=> Server Chạy Hướng 9 Phái - Chuẩn Skill 2.9 Ket Hop 3.5
📢=> Exp x 4000 + Drop x 80%
📢=> Miễn Phí Điểm Tặng - Vàng
📢=> Miễn Phí Thần Khí Hieu Ung Cuc Dep , Ngọc 9 ...v...v...
————————————————————
📢Hỗ Trợ Game :
📢=> Chống DDOS - DIS - LAG - CLONE 1PC/3AC
📢=> Có Chức Năng Hồi POINT Sau Khi Đổi Phái Trong Game
📢=> Có Đổi Bạc Trực Tiếp Trong Game
📢=> Không Cần Riset Giờ Chơi Mệt Mỏi
📢=> Luôn Có Sự Kiện Tổ Chức Thường Siêng Hàng Tuần !
————————————————————
📢Sự Kiện Đua TOP CS S1 Hoa Long 03/09/2023 18h > 07/09/2023 Se Chốt TOP CS
📢---TOP 1 : 2.500.000 Point + 3 mon vip 7
📢---TOP 2 : 2.00.000 Point + 2 mon vip 7
📢---TOP 3 : 1.500.000 Point + 1 mon vip 7
📢---TOP 4 - 10 : 1.000.000 Point
-----------------------------------------------------------------
📢Sự Kiện Đua TOP Tai Phu S1 Hoa Long 08/09/2023 18h > 29/08/2023 Se Chốt TOP CS
📢---TOP 1 : 3.000.000 Point + 3 mon vip 7
📢---TOP 2 : 2.500.000 Point + 2 mon vip 7
📢---TOP 3 : 2.000.000 Point + 1 mon vip 7
📢---TOP 4 - 10 : 1.500.000 Point
————————————————————
📢Map Cày Server
📢=> Hạn Huyết Lĩnh , Tháp Khắc , Cao Cương Mê Cung !
📢=> Hoả Diệm Cóc
————————————————————
📢Những Map Cày Vật Phẩm Trang Bị Cho Anh Em Tham Gia.Game
📢=> Vao NPC Dich Chuyen Tham Khao
————————————————————
📢- Chi So Thong Tin Nang Cap Xuyen Am
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
--------------------------------
📢𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 📢𝟓𝟎𝟎𝐦
————————————————————
📢Donate Game :
📢Thẻ Khuyến Mãi 180% Các Loại Vĩnh Viễn
📢ATM MOMO Khuyến Mãi 200% Vĩnh Viễn
---------------------------------
📢-Cách Xuyên = Point !
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
--------------------------------
📢𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 📢𝟓𝟎𝟎𝐦
📢==> Ibox Fanpage Hoặc Zalo Cho Admin Để Duoc Ho Tro Nhe
————————————————————
📢【TL Tieu Ngao 3.0】- Mot Sự Tinh Hoa TLBB PRIVATE Chính Thức Ra 📢Mắt - Sẽ Là Sự Kết Hợp Cực Độc Đáo Giữa Chuyển Sinh & Cày Cuốc Để
📢Giúp Anh Em Có Một Game Lâu Dài
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top