• Người tạo chủ đề thanhthanh90
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 4,178
thanhthanh90

thanhthanh90

New member

𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚 - 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐋𝐨̣̂
Kính chào quý bằng hữu,
𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐅𝐏𝐓 𝟐𝟎𝟎𝟖 sẽ chính thức khai mở vào lúc 𝟏𝟎𝐡𝟎𝟎 ngày 𝟏𝟒/𝟖 với máy chủ 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐋𝐨̣̂ !
Chân thành kính mời anh hùng hào kiệt gần xa đến tham gia chung vui với Bổn Môn, cùng nhau ôn lại những năm tháng đáng nhớ nơi vùng trời kiếm hiệp tình duyên đầy lãng mạn nhưng cũng cực kỳ khốc liệt này!
Hãy loan tin này khắp nơi để người người nhà nhà biết đến thời gian ra mắt chính thức quý bằng hữu nhé! Bổn Môn sẽ gửi tặng đến chư vị code quà tặng với các vật phẩm hữu ích khi game ra mắt!
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧
- Từ 28/7 đến 14/08
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂
- B1: Like và share bài viết này lên trang cá nhân với chế độ công khai.
- B2: Bình luận vào bài viết nội dung: "𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐅𝐏𝐓 𝟐𝟎𝟎𝟖 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟏𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒/𝟎𝟖 " và tag ít nhất 3 người bạn cùng tham gia.
- B3: Chụp hình đã bình luận ở bước 2, sau đó gửi vào inbox fanpage để Bổn Môn tổng kết và trao giải nhé.
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠
Code 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐋𝐨̣̂ (các vật phẩm trong code mặc định khóa)
- 1 Hồng Bảo Thạch cấp 3
- 5 Thiên Linh Đan
- 1 Cao cấp tương khảm phù
- 1 Sơ cấp hợp thành phù
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nãy huy động thật nhiều hảo hữu đến phiêu bạt chung nhé quý bằng hữu, giang hồ càng rộng lớn, chiến trận càng liên miên!
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 diễn ra trong giai đoạn game ra mắt sẽ được cập nhật trong những bài viết tới, hãy chú ý đón xem nhé quý bằng hữu!
Bổn Môn Tổng Quản kính bút!

M͟ộ͟t͟ ͟S͟ố͟ ͟L͟ý͟ ͟D͟o͟ ͟K͟h͟i͟ế͟n͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟N͟ê͟n͟ ͟C͟h͟ọ͟n͟ ͟ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐅𝐏𝐓 𝟐𝟎𝟎𝟖 !!
𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮́ 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐅𝐏𝐓 𝐗𝐚̀𝐢 𝐏𝐞́𝐭 𝐇𝐕Đ 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐞́𝐭 𝐂𝐨̂̉ 𝐌𝐨̣̂ ( 𝐕𝐚̀ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐒𝐨̂́ 𝐏𝐞́𝐭 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 )
𝐂𝐮̛̉𝐮 Đ𝐚̣𝐢 𝐌𝐨̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐅𝐏𝐓
𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐕𝐢̣ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝟏𝟎𝟎% 𝐆𝐨̛̣𝐢 𝐍𝐡𝐨̛́ 𝐅𝐏𝐓
𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 , 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐋𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐚̀𝐨 𝐕𝐚̣̂𝐧
𝐂𝐡𝐞̂́ Đ𝐨̂̀ 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐊𝐡𝐨̂̉ 𝐓𝐮̛̀ " 𝐓𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̣𝐭 " 𝐕𝐚̀ " 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 "
𝐂𝐚́𝐜 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 Đ𝐨̂̀ 𝐅𝐮𝐥𝐥 , 𝐍𝐠𝐮̛̣ 𝐓𝐮̛́ , 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐒𝐞̃ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐚́𝐢 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧
𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟑
𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝟐𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 / 𝐈𝐏
𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̣𝐜 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐓𝐡𝐮̉ " 𝐂𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣̂𝐩 "
Đ𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̣𝐜 𝟐𝟎/𝟐𝟒
𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐨̂̉ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐚́𝐜 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐎𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞 Đ𝐞̂̉ 𝐂𝐚́𝐜 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐋𝐮̛𝐮 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦

Trang Chủ : https://thienlongfpt.com/
Đăng Ký : http://id.thienlongfpt.com/register
Trang Hỗ Trợ : https://www.facebook.com/ThienLong2008FPT
Nhóm Thảo Luận : https://www.facebook.com/groups/hoainiemfpt
Link Tải Auto : https://chickenauto.com/.../download-chickenauto-auto.../
 
Last edited:
Top