• Người tạo chủ đề mrkem11111
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 889
M

mrkem11111

New member
Tên Server: Huyền Minh Thần Chưởng
Thời gian Test Phiên bản là lúc 10h ngày 30/06 - 07/07
Thời gian OPEN chính thức là 10h ngày 08/07

- Trang Chủ : http://huyetchienmodung.tk/
- Đăng Ký : http://huyetchienmodung.tk/quanly/register.html
- Dowwload : http://huyetchienmodung.tk/tai-game-888/n1.html
- Fanpage : https://www.facebook.com/huyetchienmodung/
- Group Fb : https://www.facebook.com/groups/1783294708597108/

✪ KHÔNG: Trang bị khủng, dame ảo, chỉ số cao ảo.
✪ KHÔNG: Drop cao săn được các thứ.
✪ KHÔNG: Long Văn, Điêu văn, chức năng ảo các thứ.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 100% dựa theo phiên bản cũ.✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ Sơ lượt Alpha Test:
Kinh nghiệm: x1000
Vật phẩm rớt: x3
Giới hạn cấp độ: 119
Nhận ngay cấp độ 100 và Tâm pháp 119.
Nhận KNB - Điểm Tặng - Vàng miễn phí.
Nhận Shop đồ chế 8 sao và Ngọc 7.
Nhận Trang bị Full - Chiến Thần 10 Môn phái.

✪ Open Beta:
- Hỗ trợ phần quà khi khởi tạo nhân vật tăng thêm: phiếu vàng, x2.5, Pet, ám khí 30.
- Server Shop free bảo thạch cấp 3, săn ngọc 4. MAX ngọc 7.
- Server Shop free nguyên liệu chế đồ cấp 3, săn cấp 5.
- Free 95% thời trang mới, thú cưỡi mới.
- Donate 1 số vật phẩm quý để duy trì Server. (Có thể săn tại Boss phụ bản)
- Ngọc 4, cùng Sơ cấp và Cao Cấp Hợp Thành Phù có thể đạt được qua các hoạt động tranh giành boss và phó bản.
- Thần khí 42-92 chế luyện từ nhiệm vụ Huyết Dục Thần Binh.
- Thần khí luyện hồn 86, 96 dùng thần khí 82, 92 luyện thành.
- Thần khí 102 dùng tàn khuyết và TMP7 để luyện thành.
- Hệ thống nhiệm vụ bang hội chuẩn 98%, nâng cấp xây thành 100%.
- Trang bị Full tăng 40% chỉ số FPT phù hợp Private ko ảo.
- Tư chất pet Tăng 40% chỉ số FPT phù hợp Private ko ảo. Sinh sản 1p nhận.
- Cập nhật Kỹ năng môn phái chuẩn 100% FPT.
- Thời trang nhuộm mới. Thời trang mới.
- Trang bị FULL môn phái, Trang bị Chiến Thần, chế.
✪ Server sử dụng chủ yếu:
- Full Môn Phái hoặc chế từ nguyên liệu săn Boss có.
- Nguyên liệu chế đồ từ việc thu nhặt bí ngân và vải bông trong các Boss và Phó bản.
- Trồng trọt - Khai Khoáng.
– Tiền vàng ở các boss và Thương Nhân.
✪ Thông tin Phó bản - Drop
+ Ác tặc: Ngọc cấp 4, SCHTP, phiếu vàng, linh hồn toái phiến, CCYQ, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5.
+ Ác bá: Ngọc cấp 4, SCHTP, phiếu vàng, linh hồn toái phiến, BT35, YQ65, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5.
+ Tàng kinh các: YQ80 của quyển tâm pháp 7, Bí tịch 80.
+ Q Tô Châu: TMTP, Full Môn phái.
+ Q Lâu Lan: TMTP, huyền hạo ngọc, Hồi thiên thần thạch, ức hồn thạch, Full Môn phái.
+ PMP: tmtp, vong vô thạch, đục lỗ 4, Ngọc cấp 4, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, Thần tiết 7 (Thần tiết toái phiến ở SC PMP)
+ YTO: Hàn băng tinh thiết, thần binh phù 1 2 3, Hồi thiên thần thạch, ức hồn thạch.
+ Boss dã ngoại (TS, VD, HVĐ, TN): YQ 45 các phái, Ngọc 4, SCHTP, CCHTP, phiếu vàng, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, thông thiên linh đan 2.5.
+ Boss môn phái: SCHTP, CCHTP, ngọc 4, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, thông thiên linh đan 2.5.
+ Boss Kính Hồ: SCHTP, CCHTP, ngọc 4, thần binh phù 1 2 3, vải bông 5 , bí ngân 5, tinh thiết 5 , thông thiên linh đan 2.5.
+ Boss YVCM: SCHTP, CCHTP, ngọc 4, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, thông thiên linh đan 2.5.
+ Boss THDC 1-2-3: SCHTP, CCHTP, ngọc 3, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, SC Dung luyện phù, Cao Cao Dung Luyện phù.
+ Boss Tuyết Nguyên: SCHTP, CCHTP, ngọc 4, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, thông thiên linh đan 2.5.
+ Boss Bảo Tàng: Thẻ Tài Phú, SCHTP, CCHTP, vải bông 5, bí ngân 5, tinh thiết 5, thông thiên linh đan.
 
M

mrkem11111

New member
✪ KHÔNG: Trang bị khủng, dame ảo, chỉ số cao ảo.
✪ KHÔNG: Drop cao săn được các thứ.
✪ KHÔNG: Long Văn, Điêu văn, chức năng ảo các thứ.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 100% dựa theo phiên bản cũ.✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 
M

mrkem11111

New member
✪ Sơ lượt Alpha Test:
Kinh nghiệm: x1000
Vật phẩm rớt: x3
Giới hạn cấp độ: 119
Nhận ngay cấp độ 100 và Tâm pháp 119.
Nhận KNB - Điểm Tặng - Vàng miễn phí.
Nhận Shop đồ chế 8 sao và Ngọc 7.
Nhận Trang bị Full - Chiến Thần 10 Môn phái.

✪ Open Beta:
- Hỗ trợ phần quà khi khởi tạo nhân vật tăng thêm: phiếu vàng, x2.5, Pet, ám khí 30.
- Server Shop free bảo thạch cấp 3, săn ngọc 4. MAX ngọc 7.
- Server Shop free nguyên liệu chế đồ cấp 3, săn cấp 5.
- Free 95% thời trang mới, thú cưỡi mới.
- Donate 1 số vật phẩm quý để duy trì Server. (Có thể săn tại Boss phụ bản)
- Ngọc 4, cùng Sơ cấp và Cao Cấp Hợp Thành Phù có thể đạt được qua các hoạt động tranh giành boss và phó bản.
- Thần khí 42-92 chế luyện từ nhiệm vụ Huyết Dục Thần Binh.
- Thần khí luyện hồn 86, 96 dùng thần khí 82, 92 luyện thành.
- Thần khí 102 dùng tàn khuyết và TMP7 để luyện thành.
- Hệ thống nhiệm vụ bang hội chuẩn 98%, nâng cấp xây thành 100%.
- Trang bị Full tăng 40% chỉ số FPT phù hợp Private ko ảo.
- Tư chất pet Tăng 40% chỉ số FPT phù hợp Private ko ảo. Sinh sản 1p nhận.
- Cập nhật Kỹ năng môn phái chuẩn 100% FPT.
- Thời trang nhuộm mới. Thời trang mới.
- Trang bị FULL môn phái, Trang bị Chiến Thần, chế.
✪ Server sử dụng chủ yếu:
- Full Môn Phái hoặc chế từ nguyên liệu săn Boss có.
- Nguyên liệu chế đồ từ việc thu nhặt bí ngân và vải bông trong các Boss và Phó bản.
- Trồng trọt - Khai Khoáng.
– Tiền vàng ở các boss và Thương Nhân.
 
Top