• Người tạo chủ đề hinodl01
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 746
H

hinodl01

New member
Tính năng Chiến 3V3, Chư Thiên, Công Thành, Bí Thương, Hoạt Động Ingame, Phụ Bản phong phú và đa dạng
Nhiều hoạt động thú vị như Trừ Ma, Xung Cấp, Pet X2, Phong Ma, Đường Tăng và còn nhiều nữa chờ bạn khám phá ...v ..v..
Event và hình ảnh game rất đẹp mắt thu hút người chơi . Cốt truyện lôi cuốn
Trang chủ : http://tntaydu-online.com

Fanpage : https://goo.gl/ie8TgA
Gitcode cho máy chủ mới :
Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5

Thời Gian đua top đến 17h ngày 25/08/2017
Sẽ có Gitcode ingame sau cho ae tham gia máy chủ :
Like + share bài sự kiện công khai
Chụp ảnh full màn hình nhân vật đạt Lv.30 tại S1 + Tên tài khoản + Tag tên 30 người bạn ( lưu ý không chấp nhận tag fanpage)
Qùa code VIP FANPAGE 1 đang đợi chủ nhân, tham gia ngay!
❖ Lưu ý:
- Chia sẻ sự kiện ở dạng công khai. Chỉ phát thưởng cho những bài đúng thể lệ.Một tài khoản Fb chỉ được phép tham gia duy nhất 1 lần Even Truyền Tin
- Phần thưởng sẽ được trao ngay sau mỗi cmt " duyệt " từ Admin
Ngoài ra rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến của mọi người về phần quà cũng như mốc nạp để sự kiện ngày càng hấp dẫn hơn nhé

 
H

hinodl01

New member
Tính năng Chiến 3V3, Chư Thiên, Công Thành, Bí Thương, Hoạt Động Ingame, Phụ Bản phong phú và đa dạng
Nhiều hoạt động thú vị như Trừ Ma, Xung Cấp, Pet X2, Phong Ma, Đường Tăng và còn nhiều nữa chờ bạn khám phá ...v ..v..
Event và hình ảnh game rất đẹp mắt thu hút người chơi . Cốt truyện lôi cuốn
Trang chủ : http://tntaydu-online.com

Fanpage : https://goo.gl/ie8TgA
Gitcode cho máy chủ mới :
Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5

Thời Gian đua top đến 17h ngày 25/08/2017
Sẽ có Gitcode ingame sau cho ae tham gia máy chủ :
Like + share bài sự kiện công khai

Chụp ảnh full màn hình nhân vật đạt Lv.30 tại S1 + Tên tài khoản + Tag tên 30 người bạn ( lưu ý không chấp nhận tag fanpage)

Qùa code VIP FANPAGE 1 đang đợi chủ nhân, tham gia ngay!
❖ Lưu ý:
- Chia sẻ sự kiện ở dạng công khai. Chỉ phát thưởng cho những bài đúng thể lệ.Một tài khoản Fb chỉ được phép tham gia duy nhất 1 lần Even Truyền Tin
- Phần thưởng sẽ được trao ngay sau mỗi cmt " duyệt " từ Admin
Ngoài ra rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến của mọi người về phần quà cũng như mốc nạp để sự kiện ngày càng hấp dẫn hơn nhé

Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5
 
H

hinodl01

New member
Tính năng Chiến 3V3, Chư Thiên, Công Thành, Bí Thương, Hoạt Động Ingame, Phụ Bản phong phú và đa dạng
Nhiều hoạt động thú vị như Trừ Ma, Xung Cấp, Pet X2, Phong Ma, Đường Tăng và còn nhiều nữa chờ bạn khám phá ...v ..v..
Event và hình ảnh game rất đẹp mắt thu hút người chơi . Cốt truyện lôi cuốn
Trang chủ : http://tntaydu-online.com

Fanpage : https://goo.gl/ie8TgA
Gitcode cho máy chủ mới :
Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5

Thời Gian đua top đến 17h ngày 25/08/2017
Sẽ có Gitcode ingame sau cho ae tham gia máy chủ :
Like + share bài sự kiện công khai

Chụp ảnh full màn hình nhân vật đạt Lv.30 tại S1 + Tên tài khoản + Tag tên 30 người bạn ( lưu ý không chấp nhận tag fanpage)

Qùa code VIP FANPAGE 1 đang đợi chủ nhân, tham gia ngay!
❖ Lưu ý:
- Chia sẻ sự kiện ở dạng công khai. Chỉ phát thưởng cho những bài đúng thể lệ.Một tài khoản Fb chỉ được phép tham gia duy nhất 1 lần Even Truyền Tin
- Phần thưởng sẽ được trao ngay sau mỗi cmt " duyệt " từ Admin
Ngoài ra rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến của mọi người về phần quà cũng như mốc nạp để sự kiện ngày càng hấp dẫn hơn nhé

Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5
 
H

hinodl01

New member
Tính năng Chiến 3V3, Chư Thiên, Công Thành, Bí Thương, Hoạt Động Ingame, Phụ Bản phong phú và đa dạng
Nhiều hoạt động thú vị như Trừ Ma, Xung Cấp, Pet X2, Phong Ma, Đường Tăng và còn nhiều nữa chờ bạn khám phá ...v ..v..
Event và hình ảnh game rất đẹp mắt thu hút người chơi . Cốt truyện lôi cuốn
Trang chủ : http://tntaydu-online.com

Fanpage : https://goo.gl/ie8TgA
Gitcode cho máy chủ mới :
Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5

Thời Gian đua top đến 17h ngày 25/08/2017
Sẽ có Gitcode ingame sau cho ae tham gia máy chủ :
Like + share bài sự kiện công khai

Chụp ảnh full màn hình nhân vật đạt Lv.30 tại S1 + Tên tài khoản + Tag tên 30 người bạn ( lưu ý không chấp nhận tag fanpage)

Qùa code VIP FANPAGE 1 đang đợi chủ nhân, tham gia ngay!
❖ Lưu ý:
- Chia sẻ sự kiện ở dạng công khai. Chỉ phát thưởng cho những bài đúng thể lệ.Một tài khoản Fb chỉ được phép tham gia duy nhất 1 lần Even Truyền Tin
- Phần thưởng sẽ được trao ngay sau mỗi cmt " duyệt " từ Admin
Ngoài ra rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến của mọi người về phần quà cũng như mốc nạp để sự kiện ngày càng hấp dẫn hơn nhé

Giftcode Facebook : E3ZI4TO2W3Rh4h8g
Giftcode Máy Chủ Mới : EjfT8UfpTETAxZGX
Giftcode Tân Thủ : Z7XrKHnwBrcIl4mV
Giftcode Tân Thủ 01: cK4nnjMdF5oN9ut5
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top