sadlove123

sadlove123

Member
#muasourcetlbb #tlgame4you #DragonOath #tlbboff #tinhkiem #game4you #dạydevgametlbb #clbgamesvn #sadlove123 #tlbbfpt2009 #thienlongboomboomQuý bằng hữu thân mến, - Để quý bằng hữu ở các máy chủ có thể cùng chung 1 bản đồ để đàm đạo, giao lưu tài nghệ, nay BQT TL-GAME4YOU tổ chức thường xuyên Bang Hội Đại Chiến với sự tham gia của anh hùng thiên hạ ở các máy chủ khác nhau như

Xem thêm tại : http://tl-game4you.com/bai-viet/news/bang-hoi.html

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top