PHONGTHANTRUYEN

PHONGTHANTRUYEN

New member

💥 KHAI MỞ MÁY CHỦ TRU TIÊN H5 - ĐA NỀN TẢNG 💥
💥 Máy Chủ Tru Tiên 14- ĐA NỀN TẢNG💥
◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►
⏱ Khai mở máy chủ TRU TIÊN 14 VÀO LÚC 10H00 NGÀY 02/06/2023
◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►
Chơi Ngay : http://trutienh5.com/client/game
Link NẠP XU : http://trutienh5.com/client/pay
Link Nạp Lũy : http://trutienh5.com/client/activate/event
Link Box Zalo : https://zalo.me/g/zsbwgv155
Link Gr : https://www.facebook.com/h5trutien/
◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►
🎯 ĐĂNG NHẬP NHẬN NGAY FREE QUÝ TỘC 10 Và Hàng Vạn Kim Bảo
🎯 Nhận Giftcode Mân Mê Lấy Quà !
💥 Code Tân Thủ : TANTHU1,TANTHU2,TANTHU3
🎁1.000.000 KNB
🎁Thái Hư "Huyễn Hóa Vũ Khí" SSSR SL: 2
🎁Ám Dạ Ma Vực "Huyễn Hóa Cánh" SSSR SL:2
🎁Tử Mị "Huyễn Hóa Thời Trang" SSSR SL:2
🎁 Hồng Mông Châu "Huyễn Hóa Pháp Bảo" SL:2
🎁Tam Vĩ Thiên Hồ "Huyễn Hóa Linh Thú" SL:2
🎁Ngọc Thở "Huyễn Hóa Tọa Kỵ" SL:2
🎁Hàng Vạn Đá Thăng Cấp Free
🎁Code Ngày Xoay Vòng Khác Biệt Đối Với Các Game ( Vào Nhóm Zalo )
Nhận KNB ( Hằng Ngày )
💥 Code Loan Tin :
🎁 1.000.000 KNB
🎁 Thái Hư "Huyễn Hóa Vũ Khí" SSSR SL: 1
🎁 Ám Dạ Ma Vực "Huyễn Hóa Cánh" SSSR SL:1
🎁 Tử Mị "Huyễn Hóa Thời Trang" SSSR SL:1
🎁 Thần Vương Dương Tiễn "Thiên Thần" SL:1
⏱ SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐUA TOP CHIẾN LỰC MÁY CHỦ MỚI ( HÓT HÒN HỌT )
👹 TOP 1 CHIẾN LỰC:
👉 50.000.000 KNB
👉 100.000 Tiên Ngọc
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 10
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 10
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 10
---------
👹 TOP 2 CHIẾN LỰC:
👉 20.000.000 KNB
👉 50.000 Tiên Ngọc
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 5
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 5
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 5
---------
👹 TOP 3 CHIẾN LỰC:
👉 5.000.000 KNB
👉 25.000 Tiên Ngọc
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 3
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 3
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 3
---------
👹 TOP 4-10 CHIẾN LỰC:
👉 1.000.000 KNB
👉 5.000 Tiên Ngọc
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 1
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 1
👉 Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 1
---------
 
Last edited:
Top