• Người tạo chủ đề hoangdanhduc
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 560
hoangdanhduc

hoangdanhduc

New member
IP: 103.150.125.110|Port:15779
SRO QUYMAO2023 MAP 90 ITEM A1 A2 A3 LKS
Trang Chủ: http://www.sroquymao2023.com/
FB Goup: https://www.facebook.com/groups/716876062593289
1: Hoạt Động sever: ( Sever chưa Ai max Cap 90)
- Online nhận 5silk/1h ( Nhận tối đa 7 AC/1h LV40 nhận được silk)
- Săn Bos 50 silk/1 Bos
- Fam xu vàng + bạc mua item trong NPC ( Drop mod 85-87 lks)
- ITEM trong NPC shop có thể Mua bằng (Silk hoặc xu hoặc Gold)
- Giới hạn time: 6 xanh + 2h cam
- Free HP MP mua ở tiệm thuốc
2: Khởi Tạo NV bạn sẽ có Những thứ sau Trong Hòm đồ chỉ việc log team và Fam
- Tạo nv lv30
- 1 sét SUN D7 +7 cs 80 full blu
- 1 X2 HH 1 tháng
- 1 buff vip sd 1 tháng
- 10 chát all
- 50 DCN
- Pét 3 Ngày
- 5k HP MP
- 10 BCS
- 1 Thời trang thiên thần.


==========================================

Xem thông tin chi tiết
=AZXh-ehcH3KdOWtI4cSsOWPTQBDieR1rpbCp0gD4jC-7811usVdwUaAzTM9ElvaNBCjnljYwEb_wwfkRICFWJ2vsHPuWUZpkNeIVMbtGyCCap3JhsxyHGyeUIM7anzl2G7iFqjgsHn01AE5E_dcK0BHU&__tn__=*W-R']=AZXh-ehcH3KdOWtI4cSsOWPTQBDieR1rpbCp0gD4jC-7811usVdwUaAzTM9ElvaNBCjnljYwEb_wwfkRICFWJ2vsHPuWUZpkNeIVMbtGyCCap3JhsxyHGyeUIM7anzl2G7iFqjgsHn01AE5E_dcK0BHU&__tn__=*W-R']Số người tiếp cận bài viết: 0


Tất cả cảm xúc:
1Hoàng Danh Đức
 
Last edited:
Top