VLTKINFO

VLTKINFO

New member
Server S1 sẽ được mở vào ngày 25/08/2021www.vltk.info
Server S1 sẽ được mở vào ngày 25/08/2021www.vltk.info
Server S1 sẽ được mở vào ngày 25/08/2021www.vltk.info

Với tiêu chí, dân cày mà có nạp thì chỉ để trả tiền server, nếu muốn được hút máu thì qua Vi Na Gêm mà chơi

KHAI MỞ SERVER #S1 - CHỈ DÀNH CHO DÂN CÀY MÙA DỊCH, HẾT DỊCH THÌ VẪN CÀY TIẾP NHÉ

Muội được giao trọng trách là khoá nạp. Có tiền cũng không nạp được nhé các huynh. Nhưng nói vậy là nói điêu, muội sẽ mở nạp cho các huynh. Nhưng mỗi ngày chỉ được nạp 5000 VND mà thôi.

Nên nhớ là mỗi ngày không nạp quá 5000 VND

 • - x300 Kinh nghiệm (nhưng theo event, chứ để các huynh lên level quá, lại phải mở thêm server, các Huynh lại bảo bọn muội hút máu)
 • - Nhiệm vụ chính tuyến hay phụ tuyến gì cũng có nhiều KNB. Không lo đói trong thời gian hành tẩu nhé các Huynh Tỷ
 • - Quà đăng nhập 7 ngày
 • - Nhiều quá hoạt động khác nhau

#S1 - Nhập code tân thủ: 𝐕𝐋𝐓𝐊𝐈𝐍𝐅𝐎 - FREE 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩 𝟏𝟓 (Vào tự động lên luôn)

 • 50K KNB - 500K Bạc
 • 100 Chìa khoá mở rương (rương gì còn lâu mới nói)
 • 1000 Thuỷ Tinh Trắng (Để còn cường hoá đồ, chứ không ra ngoài hành tẩu bọn cường bá nó đấm cho đen cả mặt)
 • 100 Thuỷ Tinh Lục
 • 100 Tín Vật Môn Phái
 • - Nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng 10K KNB
 • - Mốc năng động 100 thưởng ngay 10K KNB
 • - Quái nhiều vô kể, kinh nghiệm đánh quái tăng (Nhưng cũng phải lập đội đi train)
 • - Đầy đủ các môn phái trai gái có cả
 • - Full event (xuất hiện tuỳ thời điểm)
 • - Tin tức về event được cập nhập ngay trong game
 • - Điểm danh nhận thưởng nhiều đồ kinh khủng và ghê gớm
 • - Nhiều thứ để nói quá, các Huynh Tỷ chạy vào chơi ngay đi nào

𝐂𝐀́𝐂 𝐇𝐔𝐘𝐍𝐇 𝐓𝐘̉ Đ𝐎̛̣𝐈 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐌𝐎̛̉ 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄𝐑, 𝐒𝐄̃ 𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝐑𝐀̂́𝐓 𝐍𝐇𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐕𝐀̀ 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐍𝐇𝐄́


 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top