• Người tạo chủ đề windxxxp
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,481
W

windxxxp

New member
OPEN S03 VÀO LÚC 14H NGÀY 03-07-2017
Game mobile Võ Hiệp Đại Tông Sư
Vip 50 free 100 mil vàng. Mỗi ngày làm hoạt động max được 70 mil vàng.
- Mốc điểm hoạt động ngày 60-90-120 mỗi mốc 10 mil vàng
- Chân khí đỏ, pét đỏ đổi shop tỷ võ
- UPDATE trang bị mới, tướng mới
- FIX MAP tinh anh, tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm
- 6 tướng âm dương sư sẽ ngâu nhiên nhận được trong map tinh anh (Map tinh anh cuối cùng có tỉ lệ ra 1-3 mảnh tướng âm dương sư 1 lần)
- FIX một số tướng Kim dung
- FIX Set Chiến tỉ, Âm dương, Huyết ngục
- Thêm hoạt động đổi trang bị âm dương, huyết ngục
Thông tin chi tiết và hướng dẫn về game các bạn có thể vào group: https://www.facebook.com/groups/ttpgame
Hướng dẫn cơ bản về game các bạn dow tại phần Tệp của group nhé.
link dowload:
http://app.ttpgame.com/nhatnguyetdaitongsu.apk
hoặc vô ttpgame.com lập tài khoản rồi tìm game Đại tông sư.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top