N

nguyenmin

New member
💥 PHONG VAN PK 💥
[▬ VOLAMPHONGVAN.NET ▬]
---------------------------------------------
🌎 Trang Chủ: https://volamphongvan.net/
🌎 Fanpage: https://www.facebook.com/jxprivate2022
🌎 Đăng Ký Tài Khoản: Liên Hệ GM Fanpage
🌎 Patch Game: https://drive.google.com/file/d/1edx9HP3tkQ97LE4bsMq8-UmP7U6Z9K3G/edit


------THÔNG BÁO OPEN SV-----
---------PHẬT SƠN---------
[▬ VOLAMPHONGVAN.NET ▬]
---------------------------------------------
-----------Nên Member Hãy Nhanh Tay --------
⏰ AlPhaTest: [ 19h00 - 25.06 - 27.06.2022 ]
⏰ OpenServer: [ 19h00 - 28.06.2022 ]
🌈 Vẫn Là : 4Acc/Pc/Ip (cấm kéo xe 8 và theo sau)

💝 Hỗ trợ CODE-VIP: nhập tại Lễ Quan
- 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭: Like và Shere bài viết chế độ công khai.
- 𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟮: Điền 3 người bạn kèm bình luận “volamphongvan.net?”
----------Hỗ Trợ Tân Thủ: --------
- Ts4 - Cấp 150
- Sét nguyệt khuyết (maxxotp)
- Ngựa hoàng kim
- Phi phong 6
- Ngũ Hành ấn 6
- Xuyên Y 6
- Mặt nạ + 1 ( 7 ngày)
- Túi máu tân thủ ( 7 ngày)
- VS Lang Hạo (7 ngày)
▬▬ GIFTCODE ▬▬:
🎁Hỗ Trợ AE Acc Xe :🧰
▬ 200 phi tốc, chiến cổ, lệnh bài tống kim
▬ 15 bình túi máu PK 999
▬ 5 VLMT + 5 TTK
▬Túi hàng trang (7 ngày)
▬ Thể Đổi Tên ( 7 ngày )
▬Tín Vật Môn Phái (7 ngày )
▬ Nhất Kỷ Càn Khôn (3 ngày )
🎁Hỗ Trợ AE Acc Tay:🧰
▬ VS Triệu Mãnh ( 7 ngày)
▬ Ngựa Siêu Quag (7 ngày) + 1 Skill
▬ 10 VLMT + 10 TTK
▬ Mặt Nạ 2 (7 ngày )
▬ Nhất Kỷ Càn Khôn (7 ngày )------ALPHATEST TỐNG KIM NHẬN XU ---------
Trận 𝟐𝟏𝐡𝟎𝟎' từ ngày (25/06- 27/06/2022)
Top 1: 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑿𝒖
Top 2: 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑿𝒖
Top 3: 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝑿𝒖
Top 4-6: 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑿𝒖
Top 7-10: 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑿𝒖

✅ HỖ TRỢ BANG HỘI:
🔸 Auto Kim Yến Free
🔸 Chặn theo sau và kéo xe liên máy
🔸 Các hoạt động nhiều xu
🔸 Nhiều tính năng mới lạ
----------HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN INGAME--------
- Tất cả hoạt động random Đồ Phổ, Hộ Tiêu Lệnh và đồ hiếm
* Đồ hiếm rớt gồm : BK21- 23, Nhẫn CK, Mặt Nạ, Ngựa , v.v.,,,
----------------
1. Phong Lăng Độ: (Tất cả các giờ)
Boss Đại Thuỷ Tặc: (Giờ lẽ)
- Giết Thuỷ Tặc: 300 vạn, Xu(40), Rương Đồ Phổ(10)
- Giết Đại Thuỷ Tặc: 500 vạn, Xu(60), Rương Đồ Phổ(20)
- Hoàn Thành: Xu(50), Rương Đồ Phổ(5)
----------------
2. Vượt ải: (Tất cả các giờ) (3 lần/ngày)
- Qua mỗi ải: Xu(5)
- Qua 28 ải: Xu(10), Rương Đồ Phổ(5)
- Hoàn thành ải: Xu(10), Rương Đồ Phổ(10)
- Boss mật phòng: Xu(50), Rương Đồ Phổ(10)

----------------
3. Sát Thủ: full time (8 lần/ ngày)
- Lưu ý: không tính PT
- Hoàn thành nv: Xu(10), Rương Đồ Phổ(5)

----------------
4. Tín Sứ: full time (3 lần/ ngày- lần 3 mua TKBL)
- Hoàn thành: Xu(50), Rương Đồ Phổ(5)
---------------
5. Viêm Đế: 14h25, 16h25,...22h25 (PT 4-8acc(3 lần/ngày )
- Mỗi ải: Xu(5), Rương Đồ Phổ(1)
- Lương mị mi : Xu(100)

---------------
6. Vận Tiêu Cá Nhân (3 lần/ ngày)
- Hoàn thành: Xu(50), Rương Đồ Phổ(10)
- Cướp tiêu: nhận được 50x
---------------
7. Kiếm Gia: (PT 4-8acc)(3 lần/ngày)
- Qua Mỗi Ải: Xu(5)
- Qua 10 Ải: Xu(50), Rương Đồ Phổ(5)
- Giết Boss Cuối: Xu(100), Rương Đồ Phổ(10)
---------------
8. Boss Tiểu ( Bỏ )
---------------
9. Boss Đại HK : 0h 2h 8h 10h 14h 16h 22h ( 21 con radom vị trí )
- Vị trí: ngẫu nhiên tại thành thị và maps 9x
- Giết Boss: Xu(100), Rương Đồ Phổ(10)
---------------
10. Đua Ngựa: 19h
- Top 1 - 30: 1500, 1400, 1300,....50 Xu
---------------
11. Lôi Đài Tử Chiến: 22h30
- Giết 1 người: 25 xu + Rương Đồ Phổ (2)
- Chiến Thắng: 1500 xu + Rương Đồ Phổ (50)
12 Dã tẩu: full time
-Mốc 10: Xu (500)
-Mốc 20: Xu (1000)
-Mốc 40: Xu (3000) 200 even thành phẩm
( Mua lb hoàn thành nv 200xu )
---------------******--------------
-------HOẠT ĐỘNG BANG HỘI INGAME----
---------------******--------------
1. Hái Quả (Xa phu - Chiến Long Động)
- Quả Huy Hoàng (5 quả/ngày): Xu(10), Rương Đồ Phổ(10)
- Quả Hoàng Kim(1 quả/ngày): Xu(50), Rương Đồ Phổ(20)

2. Săn voi (Bỏ hoạt động)

3. Vận Tiêu Bang Hội( Biện Kinh Nam): 19h30-20h Thứ 2 4 6
- Hoàn Thành: Xu(5000), Rương Đồ Phổ(200)
- Cướp Tiêu Bang: Xu(2000), Rương Đồ Phổ(100)

4.Trống Bang : Chiến Long Động 19h30-20h Thứ 3 5 7
- Hoàn Thành: Xu(5000), Rương Đồ Phổ(200)

5. Lồng Đèn Bang : Chiến Long Động 19h30-20h Chủ Nhật
- Hoàn thành: Xu (5000) Rương Đồ Phổ(200)

6. Boss Kiếm Tiên Lý Bạch: 20h10 & 22h10
- Vị trí: Biện Kinh Nam
- Giết Boss: Xu(5000), Rương Đồ Phổ(1000)
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top