• Người tạo chủ đề khachienqnvn
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,642
K

khachienqnvn

Member
Võ Lâm Tuyệt Kiếm

Chuẩn Nâng Đồ Bạch Kim
Chuẩn 100% Vinagame

Tên máy chủ : Tuyệt Kiếm
Thời gian thử nghiệm : 19 giờ ngày 27/05/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h giờ Thứ Ba ngày 30/05/2017.

- Trang chủ : http://volamtuyetkiem.net
- Tải game : http://volamtuyetkiem.net/huong-dan/huong-dan-cai-dat-game

-Fanpage : https://www.facebook.com/VoLamFreeCom/


Thông tin máy chủ :


Phiên Bản : Sơn Hà Xã Tắc
Tính năng chuẩn 100% VNG
Trang bị - Tiền Vạn cực kỳ giá trị


Giới Hạn 6 Acc/1PC
Tặng 500 GiftCode Tân Thủ
Tính năng Game :

- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Đồ Xanh, Tím, Vũ Khí Môn Phái, Nâng Cấp Bạch Kim + 7
- Hệ thống trang bị : Trang bị xanh , Trang bị tím (huyền tinh) , An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt , Hoàng Kim Môn Phái .
- Hệ thống khảm nạm trang bị Huyền Tinh, ép đồ Phổ chuẩn 100% VNG
- Hệ thống chế tạo nâng cấp trang bị Bạch Kim chuẩn 100% VNG
- Hệ thống chế tạo An Bang Hoàn Mỹ chuẩn 100% VNG
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame .
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100%.
- Liên Đấu theo thể thức "Đơn Đấu Tự Do" chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Boss Tiểu - Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .
- Cập nhật tính năng "Phong Hỏa Liên Thành" chuẩn 100% VNG .
- Hệ thống nhận thưởng theo cấp tại NPC Tân Thủ . Giúp cho việc cày cấp thêm hứng thú hơn .


Những tính năng vốn có :


1. Khảm nạm trang bị Huyền Tinh chuẩn 100% VNG


2. Chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái chuẩn 100% VNG
3. Chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ chuẩn 100% VNG
 
K

khachienqnvn

Member
Tên máy chủ : Tuyệt Kiếm
Thời gian thử nghiệm : 19 giờ ngày 27/05/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h giờ Thứ Ba ngày 30/05/2017.
 
K

khachienqnvn

Member
Tên máy chủ : Tuyệt Kiếm
Thời gian thử nghiệm : 19 giờ ngày 27/05/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h giờ Thứ Ba ngày 30/05/2017.
 
K

khachienqnvn

Member
Thời gian Open chính thức : 19h giờ Thứ Ba ngày 30/05/2017.
 
K

khachienqnvn

Member
Võ Lâm Tuyệt Kiếm

Chuẩn Nâng Đồ Bạch Kim
Chuẩn 100% Vinagame
 
K

khachienqnvn

Member
Võ Lâm Tuyệt Kiếm

Chuẩn Nâng Đồ Bạch Kim
Chuẩn 100% Vinagame
 
K

khachienqnvn

Member
Võ Lâm Tuyệt Kiếm

Chuẩn Nâng Đồ Bạch Kim
Chuẩn 100% Vinagame
 
K

khachienqnvn

Member
Tên máy chủ : Tuyệt Kiếm
Thời gian thử nghiệm : 19 giờ ngày 27/05/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h giờ Thứ Ba ngày 30/05/2017.
 
Top