Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
Hộ trợ tân thủ khi open: lên cấp 120
1 thân thành phù hạn dùng 1 tháng, Thổ địa phù, 5 Tiên thảo lộ, 1 bộ trang bị từ mãng
thửơng theo đẳng cấp, kỹ năng cấp 90 và cấp 120 năng năng max 120 và cấp 150 kỹ năng 150 và đại thành bí kíp 150
trùng sinh 1: ngựa bôn tiêu hạn sử dụng, 1 phi phong cấp 4 hạn sử dụng.
trùng sinh 2: phi phong cấp 5, ẩn cấp 5, 3 kim ô lệnh.
trùng sinh 3: ngựa phiêu vũ hạn sử dụng. phi phong cấp 6 hạn sử dụng, ẩn cấp 7, 7 kim ô lệnh.
trùng sinh 4: ngựa hãn huyết long câu hạn sử dụng, phi phong cấp 7 hạn sử dụng, 3 bach hổ lênh, ẩn cấp 8,
trùng sinh 5: ngựa sư tử hạn sử dụng, phi phong cấp 8, ẩn cấp 9, 7 bach hổ lệnh, 1 xích lân lệnh
cải lão 1, sư tử hạn sử dụng, phi phong 9, ẩn cấp 10, 1 bộ xích lân hạn sử dụng, 1 lệnh bài minh phượng.
cải lão 2 đến 15 sẽ cập nhập...
hoạt động để lên cấp nhanh
nhận thưởng hàng ngày tại lễ quan, và nuốt thiên long lênh, đi tới xa phu thành thị tới luyện bản đồ mới 13x... Lên nhanh exp và rớt tiền vạn nhiều
tống kim: bên thắng được 2 tỷ exp, bên thua 1 tỷ. Dùng điểm tk có thể đổi dc exp, tiền đồng, lênh bài kim ô, bạch hổ và nhiều vật phẩm giá trị khác
tín sứ. 1 ngày tham gia 3 lần : hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được 1 tỷ exp và ngẫu nhiên được vật phẩm giá trí và 10 điểm tích luỹ, điểm tích luỹ có thể đổi, lênh bài bạch hổ , xích lân, minh phượng, đằng long và nhiều vật phẩm giá trị khác.
liên đấu: mỗi lần hạ dc đối thủ bạn nhận exp và điểm liên đấu. Điểm liên đấu có thể dùng để đổi: tiền đồng, lênh bài bạch hổ, xích lân, minh phượng, đằng long, phi phong ngựa vip và nhiều vật phẩm giá trị khác..
siêu boss. Xuất hiện 20h tại biên kinh. Khi tiêu diệt thành công sẽ nhận dc 15 tỷ exp và nhần được : tiền đồg, mảnh ghép xích lân, minh phượng, đằng long, và hợp trang bị xích lân mỡ ra trang bị ngẫu nhiên các phái, 1 hẫn huyết long câu hạn sử dụng.
boss hoang kim môn phái. Thời gian. 12h30- 19h30_23h, phần thưởng khi tiêu diệt boss ngẫu nhiên: lệnh bài kim ô, bach hổ, xich lân, minh phượng, đằng long, tiền đồng, và ngẫu nhiên được trang bị bach hổ, xích lân.
phong lăng độ. Khi tiêu diệt được boss thuỷ tặc bạn nhận dc 2 tỷ exp va ngẫu nhiên nhận được. Tiền đồng, trang sức. Mảnh ghép, trang bị bạch hổ, xích lân, minh phượng, đằng long, và ẩn vvv. Vv
còn rất nhiều hoạt động chờ các bạn khám phá. Như là vận tiêu. vưởt ải, viêm đế, công thành, câu cá bang hội, vv. Vv sẽ update hướng dẫn các bạn vào vài viết sau.
BQT kính báo..
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Q

quangcaoserver

New member
❌❌❌Máy Chủ Hoàng Kim Siêu Nhân❌❌❌
❌Trang chủ: http://volam2020.com/
❌Đăng Kí: http://quanly.volam2020.com/taikhoan/index.html
❌Tải Game: http://mocson.volam2020.com/tai-game
❌Fanpage: https://www.facebook.com/vlkimson
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,
Máy Chủ Mộc Sơn thử nghiệm Giới Hạn 6 Acc/PC,
Cày Xu Tham Gia Các Hoạt Động Trong Server, Tống Kim, Săn Boss,Siêu Boss. Tin Sứ, Công Thành...
Thời gian thử nghiệm : 11h Thứ 4 ngày 27/09/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 29/09/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 6 ngày 29/09/2017.
 
Top