Q

quangcaoserver

New member

Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái Xếp Hạng ? Chuẩn 99% - Không Giới Hạn Acc -


Trang chủ : Link
Tải Game : Link

Fanpage : Link

1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Hoàng Kim -
Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.


Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Thông tin tính năng chính của Server :
- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Tử Mãng, Kim Ô, Bạch Hổ.
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 và 150 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ. 5 đọc nhảy dame sâu vô hình không còn bá đạo .
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim Cao Cấp chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
- Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Hoàng Kim


1. PK cực đỉnh

 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Quý nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Máy Chủ Hoàng Kim thử nghiệm Không Giới Hạn Acc,

Thời gian thử nghiệm : 12h ngày 25/05/2017.

Thời gian kết thúc thử nghiệm : 23h59′ ngày 26/05/2017.

Thời gian Open chính thức : 11h Thứ 7 ngày 27/05/2017.

Hổ Trợ Tân Thủ Các Trang Bị Như Thương Lăng –
Huyền Viên – Kim ô – Và Các vật phẩm hiếm ….
Tham Gia Hoạt Động Trong Game Để Nhận Xu Khóa Mua Các Vật Phẩm...
Nội Dung :
Nhận trang bị để PK Các Anh Hùng Hào Kiệt
Nhận ngựa , tiền đồng . trang bị
Đăng ký thử nghiệm nhận trang bị tại Hỗ Trợ Tân Thủ.
BQT Võ Lâm 3 Miền Xin cảm ơn Các Anh Hùng Hào Kiệt Đá Tham Gia
 
Q

quangcaoserver

New member
❌Trang chủ: http://volam3mien.com
❌Đăng Kí: http://taikhoan.volam3mien.com/#dang-ky
❌Tải Game: http://volam3mien.com/?p=5
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 
Q

quangcaoserver

New member
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 
Q

quangcaoserver

New member
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 
Q

quangcaoserver

New member
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 
Q

quangcaoserver

New member
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 
Q

quangcaoserver

New member
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 
Q

quangcaoserver

New member
Hổ Trợ Tân Thủ
Yêu Cầu Phần Thưởng
Cơ Bản Thăng ngay cấp 150. Trùng Sinh 1
Túi Hổ Trợ Tân Thủ
Cấp 80 Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
5 Bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ + Kỹ Năng 80
Cấp 90 1 Ngựa 80 Random
Cấp 100 1 Bộ Trang Bị Thương Lang
Cấp 120 Kỹ Năng 120 Max
Cấp 130 1 Bộ Trang Bị Huyền Viên
Cấp 150 1 Kỹ Năng 150 + Đại Thành Bí Kíp 150
Cấp 160 1 Bộ Trang Bị Tử Mãng
Cấp 170 2 Lệnh Bài Kim Ô
Trùng Sinh 1 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Ngựa Bôn Tiêu
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
Trùng Sinh 2 Phần Thưởng
Cấp 120 1 Phi Phong
Cấp 190 2 Lệnh Bài Bạch Hổ
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top