Q

quangcaoserver

New member
_Trang Chủ: http://volampro.net
_Đăng Ký: http://volampro.net/quanly
_Tải Game: http://volampro.net/download-game-vo-lam
_Chat Trực Tiếp: https://www.facebook.com/vlhoangkim

Thời gian thử nghiệm : Thời gian thử nghiệm : 17h ngày 07/08/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 10/08/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 5 ngày 10/08/2017.
_____________________________________________
Thông tin game:
-Drop: Cày Level Nhanh, Rơi Vàng Nhiều.
-Trang Bị: Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương.
-Thú Cưỡi: Hệ thống phong phú, đẹp mắt.
-Trang Sức, Ấn, Phi Phong, Vòng Sáng, Mặt Nạ Full.
-Trùng Sinh: 1--> 5 Chuẩn ViNa
-Cải Lão: 1 --> 15.
_______________________________________________________
-Full Hoạt Động Như Vina
NHỜ TOÀN THỂ ANH EM SHARE NHIỆT TÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN 1 SÂN CHƠI ĐÔNG ĐẢO, LÀNH MẠNH, VÌ 1 VÕ LÂM LONG KIẾM PHÁT TRIỂN!!! 
Q

quangcaoserver

New member
_Trang Chủ: http://volampro.net
_Đăng Ký: http://volampro.net/quanly
_Tải Game: http://volampro.net/download-game-vo-lam
_Chat Trực Tiếp: https://www.facebook.com/vlhoangkim

Thời gian thử nghiệm : Thời gian thử nghiệm : 17h ngày 07/08/2017.
Thời gian kết thúc thử nghiệm : 16h00 ngày 10/08/2017.
Thời gian Open chính thức : 19h Tối Thứ 5 ngày 10/08/2017.
_____________________________________________
Thông tin game:
-Drop: Cày Level Nhanh, Rơi Vàng Nhiều.
-Trang Bị: Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương.
-Thú Cưỡi: Hệ thống phong phú, đẹp mắt.
-Trang Sức, Ấn, Phi Phong, Vòng Sáng, Mặt Nạ Full.
-Trùng Sinh: 1--> 5 Chuẩn ViNa
-Cải Lão: 1 --> 15.
_______________________________________________________
-Full Hoạt Động Như Vina
NHỜ TOÀN THỂ ANH EM SHARE NHIỆT TÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN 1 SÂN CHƠI ĐÔNG ĐẢO, LÀNH MẠNH, VÌ 1 VÕ LÂM PHÁT TRIỂN!!! 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top