V

vietnixTuanAnh

New member


Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:

VPS GIÁ RẺ
VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.htmlVPS SSD GIÁ RẺ
Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.htmlVPS SSD ADVANCE
Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO

Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
==================
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
==================
Nhân dịp Trung thu 2017, và chào mừng việc nâng cấp PROXY chống DDoS lên phiên bản GEN 4, VIETNIX.VN gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt GIẢM GIÁ VĨNH VIỄN khi đăng ký PROXY GEN 4 trị giá tới 1.000.000 khi thuê dịch vụ VPS, Server vật lý tại công ty.

KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS
Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê VPS
> 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ
Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê SERVER > 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611

 
V

vietnixTuanAnh

New member


Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:

VPS GIÁ RẺ
VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.htmlVPS SSD GIÁ RẺ
Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.htmlVPS SSD ADVANCE
Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO

Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
==================
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
==================
Nhân dịp Trung thu 2017, và chào mừng việc nâng cấp PROXY chống DDoS lên phiên bản GEN 4, VIETNIX.VN gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt GIẢM GIÁ VĨNH VIỄN khi đăng ký PROXY GEN 4 trị giá tới 1.000.000 khi thuê dịch vụ VPS, Server vật lý tại công ty.

KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS
Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê VPS
> 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ
Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê SERVER
> 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
 
V

vietnixTuanAnh

New member


Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:

VPS GIÁ RẺ
VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.htmlVPS SSD GIÁ RẺ
Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.htmlVPS SSD ADVANCE
Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO

Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
==================
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
==================
Nhân dịp Trung thu 2017, và chào mừng việc nâng cấp PROXY chống DDoS lên phiên bản GEN 4, VIETNIX.VN gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt GIẢM GIÁ VĨNH VIỄN khi đăng ký PROXY GEN 4 trị giá tới 1.000.000 khi thuê dịch vụ VPS, Server vật lý tại công ty.

KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS
Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê VPS
> 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ
Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê SERVER
> 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
 
V

vietnixTuanAnh

New member


Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:

VPS GIÁ RẺ
VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.htmlVPS SSD GIÁ RẺ
Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.htmlVPS SSD ADVANCE
Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO

Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
==================
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
==================
Nhân dịp Trung thu 2017, và chào mừng việc nâng cấp PROXY chống DDoS lên phiên bản GEN 4, VIETNIX.VN gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt GIẢM GIÁ VĨNH VIỄN khi đăng ký PROXY GEN 4 trị giá tới 1.000.000 khi thuê dịch vụ VPS, Server vật lý tại công ty.

KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS
Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê VPS
> 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ
Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê SERVER
> 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
 
V

vietnixTuanAnh

New member


Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:

VPS GIÁ RẺ
VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.htmlVPS SSD GIÁ RẺ
Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.htmlVPS SSD ADVANCE
Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO

Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
==================
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
==================
Nhân dịp Trung thu 2017, và chào mừng việc nâng cấp PROXY chống DDoS lên phiên bản GEN 4, VIETNIX.VN gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt GIẢM GIÁ VĨNH VIỄN khi đăng ký PROXY GEN 4 trị giá tới 1.000.000 khi thuê dịch vụ VPS, Server vật lý tại công ty.

KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS
Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê VPS
> 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ
Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
Thuê SERVER
> 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


Trang chủ: https://vietnix.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
Skype: sheid_1309
Hotline: O1674 237 611
 
Top