TruongMyHau

TruongMyHau

New member
TTH5* Tu Tiên H5 Open S11 Trường An
* Open lúc: 10h, ngày 12/04/2021

* TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
- Free VIP 10
- Nhận ngay 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng ngày tại Group Fb

* Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, ngày 19/04/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game TTH5: http://tt.michiogame.com


#Tutienh5 #tth5 #michiogame #gamefreevip #gameh5 #gameprivate
 
Top