1. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1

  Lượt xem: 362

  Kiếm Thế Lộc Phát
  Phiên Bản 2009 - Công Thành Đại Chiến
  Khai Mở Máy Chủ Mới
  Cửu Niên Trùng Phùng
  Alphatest : 12h00 Thứ 5 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 Thứ 7 25/11


  kiemthelocphat.net
  Trang chủ : http://kiemthelocphat.net/
  Fanpage : https://www.facebook.com/kiemthelocphat68


  [​IMG][/IMG] [​IMG]
   
 2. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 3. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 4. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 5. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 6. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 7. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 8. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 9. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 10. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 11. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 • Chia sẻ