1. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6

  Lượt xem: 789

  Kiếm Thế Lộc Phát
  Phiên Bản 2009 - Công Thành Đại Chiến
  Khai Mở Máy Chủ Mới
  Cửu Niên Trùng Phùng
  Alphatest : 12h00 Thứ 5 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 Thứ 7 25/11


  kiemthelocphat.net
  Trang chủ : http://kiemthelocphat.net/
  Fanpage : https://www.facebook.com/kiemthelocphat68


  [​IMG][/IMG] [​IMG]
   
 2. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 3. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 4. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 5. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 6. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 7. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 8. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 9. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 10. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 11. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 12. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  còn vài giờ nữa là alphatest, anh em chuẩn bị trải nghiệm nhé
   
 13. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  12h hôm nay mở alphatest mọi người vào trải nghiệm nhé
   
 14. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  server test rất đông vui anh em vào trải nghiệm nhé
   
 15. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Ngày mai 11h Thứ 7 25/11 server sẽ open chính thức các bạn ủng hộ server nhé
   
 16. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Anh em tải game chuẩn bị chiến nào
   
 17. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  sắp open rồi anh em chuẩn bị chiến thôi ạ
   
 18. TS
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  43
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Tăng cấp hỗ trợ Tân Thủ lv 52.
  Cấp trung bình ở server hiện tại là 55 56
  Anh em chơi sau 1 ngày không sợ thọt nhé
   
 • Chia sẻ