1. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 2. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 3. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 4. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Trang chủ : kiemthelocphat.net
  Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

  Kiếm Thế Chuẩn 2009
  Alphatest : 12h00 23/11
  Open Chính Thức : 11h00 25/11
   
 5. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 6. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 7. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
  AlphaTest 12h00 23/11
  OpenBeta 11h00 25/11
   
 8. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 9. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 10. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 11. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
   
 12. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  còn vài giờ nữa là alphatest, anh em chuẩn bị trải nghiệm nhé
   
 13. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  12h hôm nay mở alphatest mọi người vào trải nghiệm nhé
   
 14. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  server test rất đông vui anh em vào trải nghiệm nhé
   
 15. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Ngày mai 11h Thứ 7 25/11 server sẽ open chính thức các bạn ủng hộ server nhé
   
 16. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Anh em tải game chuẩn bị chiến nào
   
 17. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  sắp open rồi anh em chuẩn bị chiến thôi ạ
   
 18. Thớt
  kiemthelocphat68

  kiemthelocphat68 Member

  Tham gia ngày:
  18/10/17
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Tăng cấp hỗ trợ Tân Thủ lv 52.
  Cấp trung bình ở server hiện tại là 55 56
  Anh em chơi sau 1 ngày không sợ thọt nhé
   
 • Chia sẻ