1. HOT:
  - KênhGameZ 2.0 phiên bản thử nghiệm. => Webgamevn.Com
  - Ghim bài VIP và Banner miễn phí trên WebgameVn.Com cho khách đang QC trên KênhGamez

  - BQT KênhGameZ -
  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho volamlau123

 1. 20
  Thưởng vào: 24/5/17

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: 24/5/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 24/5/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 24/5/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.