1. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Tên sever :Mu Vnheart [GM BoyGau]
  Website : http://muvnheart.net
  Download :http://download.muvnheart.net
  Diễn đàn : http://4r.muvnheart.net/

  Quản Lý Tài Khoản :http://id.muvnheart.net
  Hình ảnh :


  Thông tin về sever :Season 6.9 ( orginal webzen)

  Thông tin sơ bộ về sever :Lv max 600 Ex x9999, Drop x99, Ex x 99, Box 1,2,3,4,5 ở lorencia,full op may măn thì có rớt ở arena!
  Giá nạp card ( donate ) :  Thời gian online hằng ngày : 24/7
  Giới thiêu sơ qua về những thứ Donate : Full thần,full thần hoàng kim, full socket,
  Cám ơn các bạn đã tham gia và duy trì sever bền vững![​IMG]  [​IMG]

  Chốt
  [​IMG]

  Ngày 09/11/2013
  Update WIng 2.5, wing 3.5, wing 4, wing 5

  [​IMG]
  NGÀY 10/2/2014 NÂNG CẤP LÊN SS8 CÁNH SS8 WING 5 ITEM SOCKET 2

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  Xem Thêm Tại : http://www.kenhgamez.com/t268803-topic#ixzz4bYQCBZjg
  Nguồn : http://www.kenhgamez.com
   
 2. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 3. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 4. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 5. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 6. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 7. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 8. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 9. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 10. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 11. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 12. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 13. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 14. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 15. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 16. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 17. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 18. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 19. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 20. Thớt
  BoyGau

  BoyGau Member

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  157
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 • Chia sẻ