• Người tạo chủ đề kumacenter
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 419
K

kumacenter

New member
Open Server S10: Kalima1 | 10h ngày 01/12/2021
Đua TOP Lực CHiến
Thời gian: 7 Ngày đầu mở Server
Phần thưởng:
TOP 1: 9.000.000 KC + 9.000.000 Nguyên Tố Tinh Hoa
TOP 2: 6.000.000 KC + 6.000.000 Nguyên Tố Tinh Hoa
TOP 3: 3.000.000 KC + 3.000.000 Nguyên Tố Tinh Hoa
**************************************************
Quà Nạp Ngày 0đ
300.000 Kim Cương
10.000 Linh Tinh
10.000.000 Kim Tệ
Quà tích Nạp 0đ
500.000 Kim Cương
10.000.000 Kim Tệ
10 Thần Trang Mảnh Vỡ
10.000.000 Kinh Nghiệm
**************************************************
Code tân thủ: CODETANTHU
100.000 Kim Cương
100 Sinh Mệnh Bảo Thạch
Code S9: CODES10
1.000.000 Kim Cương
20 Thần Trang Mảnh Vỡ
Code: CODE1MKC
1.000.0000 Kim Cương
**************************************************
Code: CODE5SAO
- 500.000 Kim Cương
- 2.000.000 Vàng
**************************************************
Link Game: http://mu9999.online/
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top