• Người tạo chủ đề TruongMyHau
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 714
TruongMyHau

TruongMyHau

New member


* Đông Tà 2D Tái Chiến S6 Lão Ngoan Đồng
* Open: 10h, ngày 28/01/2021

* QUÀ TÂN THỦ KHI ĐẠT LEVEL 5
- Free VIP 15
- Nhận ngay 10.000 Vạn KNB
- Sự kiện Open Server
- Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư.
* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU
* Giftcode tái chiến: DT2DTAICHIEN

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
* Tổng kết 10h, 04/02/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Tải game DT2D: https://dt.michiogame.com


#dongta2d #dt2d #gamethebaifreevip #gameprivate #michiogame
 
Top