MichioGaming

MichioGaming

New member


⚜ QUÀ TÂN THỦ


✯ Free VIP 15

Tặng: 15 Tướng Đỏ

500.000 KNB

✯ Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư.
⚜ GIFTCODE 10.000.000 KNB: DT3DTANTHU⚜ TOP LỰC CHIẾN

✯ Top 1
: 50.000.000 KNB

✯ Top 2: 40.000.000 KNB

✯ Top 3: 30.000.000 KNB

✯ Top 4-6: 20.000.000 KNB

✯ Top 7-10: 10.000.000 KNB
⚜ TOP 1 Chiến Lực nhận phần thưởng đặc biệt: 1 chiếc Tablet 7

TOP QUẦN HÀO PHỔ

Top 1
: 500 Kim trư

Top 2: 400 Kim trư

Top 3: 300 Kim trư

Top 4-6: 200 Kim trư

Top 7-10: 100 Kim trư🎯 Mọi thắc mắc về game vui lòng tham gia thảo luận tại Group: https://www.facebook.com/groups/dongta3d


👇 Android – PC: https://d3.michiogame.com
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top