• Người tạo chủ đề HuynhChiBao
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 140
HuynhChiBao

HuynhChiBao

New member

* Tu Tiên H5 Open S18 Tiểu Lôi Âm
* Open: 10h, ngày 13/09/2021

* TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
- Free VIP 10
- Nhận ngay 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng ngày tuần tại Group game

* Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, ngày 20/09/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-h5/tu-tien-h5/
=> Link chơi game TTH5: http://tt.michiogame.com

#tth5 #tutienh5 #michiogame #gameprivate #gameh5
 
Top