• Người tạo chủ đề DangHoangTrung
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 578
DangHoangTrung

DangHoangTrung

New member


* Đông Tà 2D Open S16 Chu Chỉ Nhược
* Open: 10h, ngày 26/02/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free VIP 15
- Nhận ngay 1.000 Vạn
- Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư!
* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn

* TOP ĐẤU TRƯỜNG
- Top 1: 500 Hồng Tâm
- Top 2: 400 Hồng Tâm
- Top 3: 300 Hồng Tâm
- Top 4-6: 200 Hồng Tâm
- Top 7-10: 100 Hồng Tâm
* Tổng kết: Tổng kết 10h ngày 05/03/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Tải game DT2D: https://dt.michiogame.com


#dongta2d #dt2d #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 
Top