TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Well-known member
* Quần Anh 3Q Open S12 Từ Hoảng
* Open
: 19h, ngày 11/09/2020

* HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI MỚI KHI ĐẠT LEVEL 10
- Free VIP 15 cùng vô số KNB trong các sự kiện.
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày.
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
- Event và Giftcode cuối tuần.
* Giftocde tân thủ: QA3QTANTHU

* ĐUA TOP CHIẾN LỰC (tính theo BXH 5 tướng)
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
* Tổng kết 19h ngày 18/09/2020

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/
=> Tải Game: https://qa.michiogame.com
#michiogame #quananh3q #qa3q
 
Top