T

tranlongdn91

New member
🍀🍀🍀🍀 SEVER Nhật Nguyệt 🍀🍀🍀🍀
🌀 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗕𝗲𝘁𝗮 : 8h sáng Ngày 7 Tháng 11 ( 7/11 /2020)

🍀🍀🍀 Hiện Đang Cho test Tính năng Của sever AE Vào Chạy Tính năng Cho hiểu trước khi Gia Nhập Giang Hồ Lúc 0pen nhé !
________________________________________________________
🍀 chúng Ta nhận được gì trước khi Hành Tẩu

📷 Hỗ Trợ Tân Thủ ( Lever 76 )
📷 Gia Nhập Môn Phái Nhanh
📷 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
📷 Trang Bị Long Đằng Phụng Vũ +6
📷 Vũ Khí Và Ngọc Cửu Châu Phụng Vũ + 6
📷 Max SKill ( Trừ Trấn Phái )
📷 Thú Cưỡi Tuần Lộc ( Không Thời Hạn )
📷 Mật Tịch 7x x15 Theo Hệ Phái ( Khóa )
📷 Đại Nhân Sâm
📷 Tu Chân Yếu Quyết
📷 Thần Hành Bảo Điển
🏠𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂̉ : vl2nhatnguyet.top
🏠𝗡𝗵𝗼́𝗺 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻 : https://www.facebook.com/groups/422609755306930
Tính Năng Sever
🍀 Trồng Bát nhã Lớn tỷ lệ ra Nguyên Liệu Even Và Mật Tịch 15% Random Phái (100%)

🍀 chạy thương hội kiếm vàng + kim tệ (max 120 nv)

🍀 Thái Hư Huyễn Cảnh - Tàng Kiếm - Thiên Môn Trận - Chiến Trường Tống -Liêu

Tài Nguyên Chiến ( Phần Thưởng exp Hấp Dẫn Cho AE cày cuốc Lên Cấp K quá Lâu Và Chậm )

🍀 Phó Bản - Vượt Ải ( Lương Sơn Bạc - Địa Huyền Cung - Thông Thiên Huyễn Cảnh - Vạn Kiếm
Trũng ) Tỷ lệ ra Thiên Môn Kim Lệnh Và Thiên Cang Lệnh Rất Thấp (Rất Khó Nhai )

🍀 Sever Đặt ra Mục Tiêu Hướng Tới
Cày cuốc Sever Sẽ Không Nạp Thẻ và sẽ để cho AE Giang Hồ Tự Lực gánh sinh mình Bằng Cách chạy Các Hoạt động Liên Quan Đến Kim Tệ Và Vàng Từ Nhiệm Vụ Thương Hội
🍀 Chuẩn Sv Dành Cho Dân Cày 100%


🍀 Sever Cập Nhật Đồ rất chậm và thật chậm để AE có thời gian cày đồ Đập nhau

🍀 Chuẩn sv hướng đi của năm 2013 -2014 Để cho AE nhớ Lại Thời Tụt Quần Búng chim 😃

🍀🍀🍀🍀🍀Phần Đường Đua Tóp Sever Nhật Nguyệt🍀🍀🍀🍀

TOP Điều Kiện Phần Thưởng

(2 Bộ Trang Bị ) Cấp Độ 96 1 Bộ Thương Ưng Nguyên Soái

Soái Và Tống Quân Hàm Nguyên Soái 4 Ngọc Thương Ưng Nguyên Soái


==> 1.400.000 Công Trạng 1 Thú Cưỡi Voi Chiến tượng NS

15.000 Danh Vọng 5 Mật Tịch 25% Theo Phái

15.000 Sư Môn

_____________________________________________________________

(6 Bộ Trang Bị Quân Hàm Tướng Quân 1 Bộ Thương Ưng Tướng Quân


Tướng Quân) 1.200.000 Công Trạng 3 Ngọc Thương Ưng Tướng Quân


3 Tống 3 Liêu 12.000 Danh Vọng 1 Thú Cưỡi Báo ( Đen-Vàng-Trắng)


==> 12.000 Sư Môn 5 Mật Tịch 25% Theo Hệ Phái


___________________________________________________________________

( Top 1 Hệ Phái ) 1.000.000 Công Trạng 1 Bộ Trang Bị Diệu Dương


15.000 Danh Vọng Và ngọc Diệu Dương 6%


==> 15.000 Sư Môn 3 Cuốn MT 25%
10 Thiên Cang Lệnh
10 Thiên Môn Kim Lệnh


Administratos 🍀 Kính Bút 🍀
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top