K

ktqhtb

New member


Kiếm Thế Chí Tôn Ver2.6 - Phiên Bản Liên Thành Đại Chiến 2011
Open Server mới S5 - Thành Đô

Open : 14:00 ngày 16/06/2022
Alphal Test: 14:00 ngày 14/06/2022
Trang Chủ : http://kiemthechitonv2.com/

-------------------------------------------------------------------------
Thông Tin Server Phiên Bản Liên Thành Đại Chiến 2011
Phiên bản: 12 môn phái - 24 hệ phái
Không đồ siêu nhân - Max FF10
Tham gia hoạt động nhận đồng
Mua lại 99% hoạt động chưa tham gia miễn phí
Sever thiên về PK và hoạt động không cần cầy cấp nhiều:
- Tống Kim
- Công Thành Chiến
- Võ Lâm Liên Đấu 2vs2
- Thi Đấu Loạn Phái
- Bạch Hổ Đường
- Tranh Đoạt Lãnh Thổ
- Tiêu Dao Cốc Qua Ải Nhanh
- Mua Tinh Hoạt lực ưu đãi 15 - 30% theo Uy Danh
- Giới 6Acc/1PC------------------------------------------------
Hỗ trợ tân thủ:
- Thăng Cấp 100
- 1 Sét Trang Bị 9x 4% + 12
- 1 Vũ Khí cấp 100 4% + 12
- Set Trang Bị Pet Cấp 1
- Ngựa Tân Thủ có Skill Di Hình Hoán Ảnh
- Mặt Nạ Tân Thủ
- Pet 3 Skill miễn phí + 300 Tăng lĩnh ngộ Pet Cấp 2
- 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù Full chức năng Vĩnh Viễn
- 1 Ngọc Trúc Mai Hoa (tháng) thức ăn 30 ngày
- 3 Túi Mở Rộng 24 ô Hành Trang
- 1 Phi Phong [FF5] Ngự Không
- 2000 NHHT + 2000 Tiền Du Long
- Kinh Không cấp 20
- Hỗ trợ cấp 100 kỹ năng sống
Hoàn thiện hệ thống Shop Trang bị + Huy Chương Nạp Thẻ :
- Shop [Mặt Nạ] 2 loại [Mặt Nạ] với 10 Cấp độ
- Shop [Ngựa] 28 loại [Ngựa] với 10 Cấp độ
- Shop [Trang Bị Đồng Hành] với 5 Cấp Độ
- Shop [Huy Chương] với 9 Cấp độ
-----------------------------------------------------------------------Code Facebook khi Like + Comment chữ: thamgia
dưới bài viết giới thiệu Server mới:
Nhập code ở túi tân thủ
- 1 Huyền Tinh cấp 9 khóa
- 3 Vạn vật Quy Nguyên Đơn - Lak 10 ( Kì Trân Các có bán Lak 8 )
- 30 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành - Nâng Cấp Pet
- 30 Đồng Khóa
 
Top