M

mrtuan210

New member
Open Server 2009 Kiếm Thế Thiên Mệnh
Alpha Test ngày 15/03/2021
Open Beta ngày 21/03/2021

 • ✅ Openbeta: 10h ngày 21/03/2021
 • - Phiên bản sơ khai chuẩn 2009
 • - Không bán huyền tinh Kỳ Trấn Các
 • - Tất cả các Hoạt động rơi huyền tinh và vật phẩm hợp lý
 • - Giới hạn tinh lực +hoạt lực 50 bình/ 1 ngày
 • - Tính năng mua lại hoạt động khi bị bỏ lỡ..
  ✅ Hổ trợ tân thủ:
 • - Level 50 (Giới hạn lv 89)
 • - Phi phong Lăng tuyệt
 • - Trang bị 5x +8, Vũ khí 5x +8
 • - 10v bạc thường, 10v bạc khóa, 100v đồng khóa, 10k Tinh + Hoạt lực.
 • ✅ Code chung:
 • - 2 huyền tinh cấp 7
 • - 100 vạn bạc khóa
 • - 10 vạn đồng khóa
 • ✅ Code Like Share: tag 5 bạn bè vào bài viêt + Like Share
 • - 2 huyền tinh cấp 7
 • - 5 huyền tinh cấp 5
 • - 5 huyền tinh cấp 4
 • - 200 vạn bạc khóa
 • - 50 vạn đồng khóa

BQT Kiếm Thế kính báo
Trang chủ: http://kiemthethienmenh.com/ 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top