• Người tạo chủ đề DungPham01
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 222
DungPham01

DungPham01

Member
LDH5


Lôi Đình H5 Open S19 Tổ Mã Giáo Chủ
Open
: 10h ngày 20/01/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI NHẬN GIFTCODE
Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
Giftcode hằng tuần tại Group
Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

ĐUA TOP CHIẾN LỰC
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-10: 1.000.000 KNB

TOP THẦN CÔNG
Top 1: 5.000 Kim Trư
Top 2: 4.000 Kim Trư
Top 3: 3.000 Kim Trư
Top 4-6: 2.000 Kim Trư
Top 7-10: 1.000 Kim Trư
Tổng kết 10h 27/01/2021


=> Thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game: http://ld.michiogame.com
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top