VoLamThienTuCTC

VoLamThienTuCTC

New member
Phiên Bản Công Thành Chiến - Trang Bị Bạch Kim - Hoàng Kim Môn Phái
Discord Chính Thức :👉 https://discord.gg/UrnmHUuR
Mọi Thông Tin Máy Chủ Được UP và Hỗ Trợ tại Discord này : 👉 https://discord.gg/hGeRkDHC
👉 https://discord.gg/hGeRkDHC
https://discord.gg/hGeRkDHC
https://discord.gg/hGeRkDHC
-------------------------------------


----------------------------------------------------------------
[ Hỗ Trợ Tân Thủ ]

🔷 Tạo Nhân Vật Cấp 150
🔷 1 Bí Kiếp 120
🔷 1 Bí Kiếp 90
🔷 Túi Máu Vĩnh Viễn
🔷 Nhận 1 rương trang bị xanh tự chọn Max Off
🔷 Hoạt Động Nhận Có Thưởng Xu
🔷 Miển Phí Nhận Lục Thuỷ Tinh (Xoay Đồ)
🔷 Thần Hành Phù – Thổ Địa Phù (Vĩnh Viễn)
🔷 1 Bộ Trang Bị Kim Phong
🔷 Ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
🔷 1 Skill 90

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[Thông Tin Máy Chủ Hoả Diệm Sơn – Phiên Bản Công Thành Chiến]
📌 Chuẩn trang bị Xanh -Bạch Kim -HKMP- Kim Quang- AB-DQ
📌 Phiên Bản Thân Pháp
📌 Tống Kim 1 Account/IP (Randon Phe)
📌 4Account/1PC – 8Account/1IP
📌 Auto Ingame
📌Tiền vạn có giá trị liên thành
📌 Đặc Biệt: Nguyên Liệu & Phần Thưởng Xu điều có ở tất cả hoạt động.
📌Đội ngũ hỗ trợ chăm sóc khách hàng phản hồi nhanh,nhiệt tình,Online 24/7 sẳng sàng hỗ trợ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Các Tính Năng Đặt Sắc Có Trong Máy Chủ]
⭐ Boss Tiểu 4 Giờ xuất hiện 1 lần
⭐ Lôi Đài Tân Chưởng Môn ( các phái )
⭐ Khiêu Chiến – Tầng Thuỷ Hoàng
⭐ Hoa Sơn Loạn Chiến
⭐ Boss Bang Hội - Áp Tiêu Bang Hội
⭐ Viên Dế - Nguyệt Ca Đảo – Áp Tiêu Bang Hội
⭐ Đại Hội Anh Hùng
⭐ Đua Ngựa Lâm An
⭐ Công Thành Chiến – Tam Trụ
⭐ Mốc Thưởng Dạ Tẩu VIP.
Các tính năng đặc biệt như Liên Đấu,Thiên Tử và các tính năng khác điều sẻ có thưởng thêm Xu & Và các phần thưởng đặc biệt.
Và còn nhiều tính năng hấp dẫn đặc sắc đang chờ đón Quý Anh Hùng.
👉MÃ GIFTCODE : 𝚃𝙰𝙽𝚃𝙷𝚄2023
Vui long đến Lễ Quan tại các thành thị hoặc thôn trấn để nhập Giftcode.
⭐𝟷 𝚅𝙻𝙼𝚃
⭐𝟷 𝚃𝚃𝙺
⭐𝟷 𝙽𝙶Ự𝙰 𝟾𝟶 ( 7 𝚗𝚐à𝚢 )
⭐𝟷𝟶 𝙱Ì𝙽𝙷 𝚃𝚃𝙻 𝟷 𝙶𝙸Ờ
------------------------------------------------------------

GIIFCODE GIA NHẬP - Discord
⭐ 3 TTL 6H
⭐𝟷 𝚅𝙻𝙼𝚃:
⭐𝟷 𝚃𝚃𝙺
👉Cách thức chỉ cần tham gia Discord : https://discord.gg/hGeRkDHC
----------------------------------------------------------------------

https://discord.gg/hGeRkDHC
https://discord.gg/hGeRkDHC
https://discord.gg/hGeRkDHC
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top